ÕIS kasutajajuhendid - Üldine

Üldjuhend

1. Sisse logimine
1.1. ÕISi kasutajakonto
1.2. Kasutajanime ja parooliga sisse logimine
1.3. ID-kaardiga sisse logimine
2. Kasutatavad ikoonid
3. Kust saada abi?
3.1. Probleemid sisse logimisel
3.2. ÕISi kasutamisel tekkinud probleemid
4. Rollid
4.1. Erinevad rollid
4.2. Rolli vahetamine
5. Otsinguvormid1. Sisse logimine

1.1. ÕISi kasutajakonto

ÕISi sisse logimiseks on vajalik TLÜ kasutajakonto olemasolu. Kasutajakontodega tegeleb kasutajate administraator ning lähemat infot saab siit.

Uute tudengite puhul seotakse kasutajakonto ÕISiga ühe päeva jooksul pärast selle loomist ning tudeng saab ligipääsu kõigile funktsioonidele tudengi rollis.
Tudeng kaotab oma õigused ÕISis eksmatrikuleerimise hetkel.

Uute töötajate puhul on pärast kasutaja loomist vajalik võtta ÕISi administraatoritega ning edastada neile järgmised andmed:

Need andmed tuleks saata aadressil ois@tlu.ee.

1.2. Kasutajanime ja parooliga sisse logimine

Sisse logimiseks kasutage nuppu "Logi sisse" lehe ülaosas.

See viib teid järgmisele lehele:

Trükkige sisse oma TLÜ kasutajanimi ning parool ning vajutage "Login".

1.3. ID-kaardiga sisse logimine

Kõigepealt sisestage ID kaart ning seejärel vajutage nuppu "Logi sisse".

Süsteem palub teil kinnitada oma isikut ning seejärel sisestada PIN1 kood. Kui kood on korrektne, olete sisse loginud.

Kui tekib probleeme ID kaardi lugemisel või isiku tuvastamisel, suunatakse teid kasutajanime ja parooliga sisselogimise juurde.

Probleemide korral ID-kaardiga toimige järgnevalt:

  1. Eemaldage hetkeks ID-kaart lugejast ning proovige veel kord.
  2. Sulgege veebilehitseja kõik aknad ning proovige uuesti, taassisestage ID kaart.
  3. Uuendage on ID-kaardi tarkvara. Vajadusel abistab teid struktuuriüksuse IT sepetsialist või IT osakond.

NB! Alates 1. veebruarist 2011 välja antud ID kaartide töös võib esineda tõrkeid. Võimalusel kasutage sisse logimiseks kasutajanime ja parooli. Viga parandatakse peagi.

2. Kasutatavad ikoonid

Lisa - Uue sissekande lisamine kuvatavasse nimekirja. Näiteks uus aine-õppejõu paar, õppekava versioon või tagasiside.

Vaata - Otsingutulemuse või nimekirja sissekande täidendava info vaatamine

Muuda - Otsingutulemuse või nimekirja sissekande muutmine

Nimekiri - Paikneb reeglina lahtri kõrval, kuhu ei saa teksti sisestada vaid on vajalik otsida olemasolev vaste süsteemist. Avab uue akna, kus on nimekiri sobivatest sissekannetest vastavasse lahtrisse või otsinguvorm selle leidmiseks.

Tühjenda - Tühjendab lahtist funktsiooniga "nimekirji" lisatud väärtuse

Kustuta - Kustutab vastava sissekande, nnäiteks õppekava versiooni või aine õpingukavast.

3. Kust saada abi?

3.1. Probleemid sisse logimisel

Kui olete kindel, et teil on olemas TLÜ kasutajakonto, kuid te ei saa sellega ÕISi sisse, kirjutage probleemist aadressidele ois@tlu.ee. Lisada oleks vaja oma nimi, kasutajakonto ning vea olemus / veateade.

Kadunud parooli puhul saate ID kaardiga parooli vahetada siin. Kui ID kaart puudub või ei ole kasutatav, aitab teid kasutajate administraator brigitta.kivisaar@tlu.ee.

Probleemide korral ID-kaardiga toimige järgnevalt:

  1. Eemaldage hetkeks ID-kaart lugejast ning proovige veel kord.
  2. Sulgege veebilehitseja kõik aknad ning proovige uuesti, taassisestage ID kaart.
  3. Uuendage on ID-kaardi tarkvara. Vajadusel abistab teid struktuuriüksuse IT sepetsialist või IT osakond.

NB! Alates 1. veebruarist 2011 välja antud ID kaartide töös võib esineda tõrkeid. Võimalusel kasutage sisse logimiseks kasutajanime ja parooli. Viga parandatakse peagi.

3.2. ÕISi kasutamisel tekkinud probleemid

Kui olete juba sisse loginud, on vigade teatamiseks ÕISis tagasiside vorm:

Vajutades "Tagasiside" nupul, näete nimekirja kõigist oma saadetud küsimustest ning nende vastustest. Uue küsimuse saatmiseks kasutage nuppu "lisa".

Küsimustele vastatakse tavaliselt mõne tunniga, kõige hiljemalt nelja tööpäeva jooksul.

Teie saadatud tagasiside võib olla staatustes:

4. Rollid

4.1. Erinevad rollid

ÕISi funktsionaalsus on jagatud erinevatesse rollidesse ehk töökohtadesse. Rollid pannakse paika erinevate õiguste kaupa. Õiguste aluseks on struktuuriüksus, millega kasutaja on reaalselt seotud. Vastavalt olemasolevatele õigustele tekivad töökohtadele funktsionaalsusest tingitud menüüd - kui õigus on olemas, on ka vastav peamenüü/alammenüü, kui õigust ei ole, siis ei ilmu töökohale ka vastavat menüüd.

Antud juhend katab järgmisi rolle:

4.2 Rolli vahetamine

Rolli saab vahetada lehekülje päises asuvast rippmenüüst. Kajastuvad ainult rollid, mille kasutamiseks on teile õigused antud.

5. Otsinguvormid

Otsinguvormid on ÕISis oluliseim vahendeid süsteemist vajalike kirjete leidmiseks ning nimekirjade koostamiseks. Nendega puutuvad kokku kõik, kes ÕISi kasutavad.

Kasutades eri tingimusi, kuvatavaid välju ning väljastusformaate saab peaaegu kõiki otsinguid kasutada ka nimekirjade koostamise vahendina.

Kõikide kirjete saamiseks süsteemis ei ole vaja ühtegi lahtrit täita vaid vajutada lihtsalt "Otsi".

Järgneb joonisel näidatud puntide seletus:

# väli seletus
1 Vormi pealkiri Otsinguvormi pealkiri. Enamasti tähistab kirjete tüüpi, mida otsitakse.
2 Kuva? Kuvamise veerg. Kuvamise veerg koosneb märkeruutudest, mille valimisel või mittevalimisel otsustatakse, kas vastavat kriteeriumit tahetakse otsingutulemustes näha või mitte. Kui märkeruut on valitud, siis kuvatakse. Kui märkeruut on valimata, siis ei kuvata. Kasulik nimekirjade koostamisel, kus soovitakse näha vaid teatud lahtreid.
NB! Kuvamise märkeruudu valimist arvestatakse ainult otsingutulemuste kuvamisel. Otsimisel arvestatakse kõiki täidetud välju, hoolimata sellest, kas kuvamise märkeruut on märgitud või mitte. Vaikimisi ei pruugi olla valitud kõik märkeruudud, vaid on valitud enim vaja minevad kriteeriumid. Kasutaja võib kuvatavaid väärtusi ise määrata.
3 Väli Välja nimetus, mille järgi on võimalik otsida.
4 Tingimus Tingimus, kuidas väärtuse lahtit otsinguks kasutatakse. Enamus juhtudel ei ole vajalik tingimust määrata, kuid kui soovite otsingutingimusi kitsendada otsides näiteks teatud sümboliga algavat kirjet, saab seda kasutada. Pildil on ära näidatud punktiga 4.1 võimalikke väärtusi tingimuse lahtrisse.
5 Väärtus Täielik või osaline väärtus mille järgi soovite otsingut sooritada. Võib sisestada väärtused kõikidesse lahtritesse, kuid piisab ka ühest.
6 Tõusutundlik? Tõstutundlikkuse määramise märkeruutude veerg. Märkeruutu kuvatakse kõikide nende ridade juures, kuhu on võimalik sisestada teksti. Kui märkeruut on valitud, siis eristatakse otsingul suur- ja väiketähti. Kui märkeruut on valimata, siis suur- ja väiketähti ei eristata.
7 Rippmenüü valik Otsingusse saab valida rippmenüüs olevaid väärtuseid.
8 Kuupäeva valik Kuupäeva väljale tuleb sisestada kuupäev formaadis pp.kk.aaaa. Alternatiivina võib kuupäeva valida kalendrist. Selleks tuleb vajutada kalendri kujutisele ning otsida sobiv kuupäev.
NB! Kui kuupäeva aken on avatud, kuid kuupäeva ei valita ega akent ei suleta, jääb see taustale aktiivseks ning uut kuupäeva akent ei avata.
9 Vahemiku valik Määrata võib nii ainult algus- või lõpukuupäeva/tingmuse kui mõlemad
10 Väärtuse valik süsteemist Nupule "nimekiri" vajutades avaneb hüpikaken, mille kaudu on võimalik valida (või otsida) süsteemist vastavat väärtust. Nupule "tühjenda" vajutades tühjendatakse otsinguväljalt valitud väärtus.
11 Sorteeri Vahend otsingutulemuste järjestamiseks soovitud kriteerimide järgi, mida võib olla kuni neli. Valida saab välja, mille järgi sorteerida ning tingimuse "kasvavalt" või "kahanevalt".
12 Väljastusformaat Rippmenüü, kust saab valida väljastusformaadi. Vaikimisi on valitud väljastusformaadiks "html". Antud formaat kuvab tulemused samas aknas ning kui neid on palju, siis mitmel lehel. Väljastusformaadiks saab valida veel "csv", millega saate otsingutulemused failina, mida saab töödelda tabelitöötlustarkvaraga (nt MS Excel), või "nimekiri", mille puhul avatakse uus aken, kus nimekiri on tervenisti ühel lehel. Seda on mugav kasutada näiteks terve nimekirja välja trükkimiseks või lihtsalt tervest nimekirjast ülevaate saamiseks.
13 Otsi Nupule vajutades alustatakse otsingut sisestatud kriteeriumite alustel.
14 Puhasta Viib kõik lahtrid algolekusse

Teised juhendid

Tudengi juhend
Õppekavad ja -ained
Instituut ja õppejõud
Instituudi büroo