August

22Aug
20Juu
Digi- ja meediakultuur

Põhikooli matemaatikaõpetaja kõrvaleriala

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Annika Volt, annika.volt@tlu.ee
21Aug
12Jaa
Haridusuuendus

Elementaarmatemaatika III

Tallinna Ülikool, Zoom keskkond
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Annika Volt, annika.volt@tlu.ee
24Aug
15Det
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Õiguspsühholoogia alused

Tallinn, Narva mnt 25
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
25Aug
31Mai
Haridusuuendus

Arengu ja erivajaduste hindamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
25Aug
31Mai
Haridusuuendus

Eri- ja sobitusrühma õpetaja

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
25Aug
31Mai
Haridusuuendus

Eri- ja sobitusrühma õpetaja refleksioon

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
25Aug
28Jaa
Haridusuuendus

Täiskasvanukoolitaja sotsiaalne identiteet

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
25Aug
28Jaa
Haridusuuendus

Täiskasvanute koolitaja

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
25Aug
24Jaa
Haridusuuendus

Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitamine teoorias ja praktikas

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
25Aug
28Jaa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
25Aug
27Jaa
Haridusuuendus

Õpiabirühma õpetaja

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
25Aug
27Jaa
Haridusuuendus

Õpiabirühma õpetaja refleksioon

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
28Jaa
Haridusuuendus

Andragoogi professionaalne areng ja identiteet

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, julia.reinman@tlu.ee
28Aug
28Jaa
Haridusuuendus

Andragoogi professionaalne areng ja identiteet

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
28Aug
28Jaa
Haridusuuendus

Andragoogika

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
28Aug
28Jaa
Haridusuuendus

Andragoogika

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
28Aug
28Juu
Haridusuuendus

Eelkooliealiste laste muusikaõpetaja ja huviringi juhendaja

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 619 9903, tiiu.maar@tlu.ee
28Aug
26Jaa
Haridusuuendus

Huviringi juhendaja

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
26Jaa
Haridusuuendus

Huviringi juhendaja refleksioon

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
20Juu
Haridusuuendus

Klassiõpetaja I kooliastmes

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Kommunikatsioonipsühholoogia

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Korporatiivne visuaalne identiteet

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Kuvandus

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
12Jaa
Haridusuuendus

Lugemisraskustega õpilase toetamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Organisatsiooni kommunikatsioon

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Organisatsiooni kommunikatsiooni eriseminar

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Organisatsioonikommunikatsioon

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Propaganda

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Reklaam ja kuvandiloome

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Reklaami ja kuvandiloome eriseminar

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Reklaami ja praktilise sisuloome meistriklass

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Reklaamiteooria ja -psühholoogia

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Riski- ja kriisikommunikatsioon

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
26Jaa
Haridusuuendus

Sissejuhatus andragoogikasse

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
28Aug
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Sissejuhatus reklaami

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Sissejuhatus suhtekorraldusse

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
31Mai
Haridusuuendus

Targa lapsevanema refleksioon

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
21Juu
Haridusuuendus

Tark lapsevanem: kasvatusteaduslik lähenemine 2-8-aastase lapse arengu toetamisele

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
21Jaa
Haridusuuendus

Õppimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
29Aug
24Nov
Haridusuuendus

Sotsiaalne kompetentsus koolieelses eas

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
29Aug
26Okt
Haridusuuendus

Sotsiaalne kompetentsus koolieelses eas

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
30Aug
04Okt
Haridusuuendus

C- ja CE- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja erikursus

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
30Aug
12Jaa
Haridusuuendus

Noorsootöö alused

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
31Aug
14Det
Digi- ja meediakultuur

Klaveri algõpetus

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

September

05Sep
17Juu
Haridusuuendus

Õppimise ja õpetamise alused

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, +372 56982777, julia.reinman@tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Eesti kultuuriruum ja meedia

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
01Mär
Kultuurilised kompetentsid

Eriefektide koordinaatori assistent

Tallinn, Narva mnt 27, BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Sep
12Jaa
Haridusuuendus

Erivajadustega laps koolieelses eas

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
01Sep
09Det
Haridusuuendus

Ettevõtluspedagoogiline praktika

Tallinna Ülikooli linnak
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, julia.reinman@tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Meedia õigusruum ja ajakirjanduseetika

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
30Sep
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Mootorsõidukijuhi õpetajale: õppematerjalide koostamine

Moodle õpikeskkond
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Raadiosaadete toimetamine

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Raadiouudised

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Radiomani praktiline õpe

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Tegevus voogedastusplatvormil

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
30Sep
Ühiskond ja avatud valitsemine

Telefoniseltsi metoodika

Moodle õpikeskkond
Korraldaja
Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Uudised veebikeskkonnas

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
20Jaa
Haridusuuendus

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

Tallinna Ülikool (Narva mnt 25)
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Kätlin Vanari, +372 5103 790, katlin.vanari@tlu.ee
02Sep
27Jaa
Haridusuuendus

Matemaatika õpiraskustega õpilase toetamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Aasia ja Lähis-Ida ühiskonnad ja poliitikad

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Ajalugu antiikajast 20. sajandini

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Antiikmaailm

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Antropoloogia

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Antropoloogilise mõtte ajalugu

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
01Det
Haridusuuendus

Arengu ja õppimise toetamine

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Avaliku sektori struktuur ja delegeerimine

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Demokraatia väljakutsed

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
04Sep
15Jaa
Haridusuuendus

Digimuutuse eestvedamine haridusasutuses

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Eesti keel sihtkeelena

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikooli Silva hoone
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Haridusuuendus

Eesti keele kui teise keele didaktika I

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikooli Silva hoone
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Eesti keele kui teise keele õpetamine

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Eesti keele struktuur I

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Eesti kirjakeel

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Eesti kirjakeel ja eesti keele struktuur

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Eesti kirjandus 20. sajandi teisel poolel

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Eesti kirjandus: võtmeteosed, kontekst ja analüüs

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Eetika ja poliitikafilosoofia

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Ettevõtlus ja majandus

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, 6199382, karin.ratas@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Filosoofia ja kriitiline mõtlemine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Finantsarvestus

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, 6199382, karin.ratas@tlu.ee
04Sep
15Jaa
Haridusuuendus

Haridustehnoloogia ja digipädevused

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
04Sep
15Jaa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Hiina ühiskond ja poliitika

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Hispaania ajalugu ja tänapäev

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
18Det
Kultuurilised kompetentsid

Hääleseade algõpetus

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Ilukirjanduse tõlkija

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Islami ajalugu

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Itaalia ajalugu ja tänapäev

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Itaalia ajalugu, ühiskond ja kultuur

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Keeletoimetamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Kirjalik tõlge

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Kodanikuharidus

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Lepinguõigus

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, karin.ratas@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Linnageograafia ja linnateooriad

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Haridusuuendus

Linnakeskkonna planeerimine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Linnaplaneerimine ja liikuvus

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Okt
Kultuurilised kompetentsid

Loovprojekti juhtimine

Narva mnt 27, Tallinn, BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailis.strik@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Lähis-Ida ajalugu ja kultuur

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Lähis-Ida ühiskond ja poliitika

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Masintõlge ja tõlketehnika

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Poliitika kujundamine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Poliitika kujundamise institutsioonid

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Poliitikaanalüüs ja mõjude hindamine

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
04Sep
13Det
Kultuurilised kompetentsid

Praktiline hiina keel I

Tallinn, Narva mnt 29, A224
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, 6199505, kart.koppel@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Prantsusmaa ajalugu ja tänapäev

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Prantsusmaa ajalugu, ühiskond ja kultuur

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Rände- ja lõimumispoliitika

Tallinn, narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
04Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Rände- ja lõimumispoliitika

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
04Sep
15Det
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Sissejuhatus hiina võitluskunsti Taiji

Tallinna ülikool, ruum V-003 tantsusaal
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, koppelka@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Sissejuhatus kultuurantropoloogiasse

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Toimetamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Toimetamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Tõlkelingvistika

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Tööõigus töötajale ja tööandjale

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, karin.ratas@tlu.ee
04Sep
14Det
Kultuurilised kompetentsid

Ukraina keel A1

Tallinna Ülikooli kampus (Narva mnt 25 / Uus-Sadama 5) ja Zoom
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Uusaegne maailm

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Vene keele funktsionaalne morfoloogia

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Vene õigekeel

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Vene õigekeel, korrektuur ja keeleline toimetamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Võlgade menetlemine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Triin Kübar, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
04Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Ärikorraldus

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, 6409382, karin.ratas@tlu.ee
04Sep
15Jaa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
04Sep
15Jaa
Haridusuuendus

Õpioskused

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
04Sep
15Juu
Haridusuuendus

Õppimise ja õpetamise alused

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
05Sep
28Jaa
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Hindamine, analüüs ja otsustamine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Ingrid Sindi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Inimõigused tänapäevases maailmas

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Mart Susi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Inimõiguste kaasaegsed väljakutsed

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Mart Susi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Inimõiguste kaitse

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Mart Susi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Juhtumitöö

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Ingrid Sindi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Lahenduskeskne töö laste ja peredega

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Ingrid Sindi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Lapse õiguste kaitse tsiviilkohtumenetluses

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Ingrid Sindi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Lastekaitse põhialused

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Ingrid Sindi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
28Det
Kultuurilised kompetentsid

Pilates

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Heili Lindepuu, heili.lindepuu@tlu.ee
05Sep
28Det
Kultuurilised kompetentsid

Tantsuline äratus

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Heili Lindepuu, heili.lindepuu@tlu.ee
05Sep
21Mai
Digi- ja meediakultuur, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Terviseandmete ja -informatsiooni haldamine

veebis
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
05Sep
17Okt
Digi- ja meediakultuur, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Terviseinfo poliitika ja terviseinfo haldamise põhimõtted

veebis
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
05Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Uued inimõigused

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Mart Susi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
07Sep
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Digitaalse käitumise muutmine disainiga

Tallinn, Narva mnt 29,Tallina Ülikooli linnak
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
07Sep
16Nov
Kultuurilised kompetentsid

Hiina kalligraafia teoorias ja praktikas

Tallinn, Narva mnt 29, Astra õppehoone, A-224
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, konfutsiuseinstituut@tlu.ee
07Sep
30Nov
Kultuurilised kompetentsid

Hiina kunsti visuaalne keel: mõtteviis ja esteetika

Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare õppehoone, M-224
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, konfutsiuseinstituut@tlu.ee
07Sep
14Det
Digi- ja meediakultuur

Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias

Tallinn, Narva mnt 29, Tallina Ülikooli linnak
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
08Sep
15Jaa
Haridusuuendus

Digimuutuse eestvedamine haridusasutuses

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
08Sep
24Nov
Haridusuuendus

Haridusasutuse juhtimine

Tallinna Ülikool, Zoom veebikeskkond jm
Korraldaja
08Sep
15Jaa
Haridusuuendus

Haridustehnoloogia koolis

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
08Sep
15Jaa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
08Sep
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Infosüsteemide kavandamise alused

Tallina Ülikooli linnak (Narva mnt 29, Tallinn)
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
08Sep
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Infotehnoloogia strateegiline juhtimine

Tallina Ülikooli linnak (Narva mnt 29, Tallinn)
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
08Sep
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Infotehnoloogia tark tellija

Tallina Ülikooli linnak (Narva mnt 29, Tallinn)
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
08Sep
16Mai
Ühiskond ja avatud valitsemine, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Jätkusuutliku strateegia koostamine ja juhtimine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
08Sep
21Det
Terve ja jätkusuutlik eluviis, Ühiskond ja avatud valitsemine

Keskkonnainnovatsioon ja -kommunikatsioon

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
08Sep
21Det
Terve ja jätkusuutlik eluviis, Ühiskond ja avatud valitsemine

Keskkonnajuhtimissüsteem ja -mõjude hindamine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
08Sep
17Mai
Terve ja jätkusuutlik eluviis, Ühiskond ja avatud valitsemine

Rohepöörde juhtimine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
08Sep
08Okt
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Spordi üldained - Treener, tase 5

Tallinn, Narva mnt 29
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
08Sep
15Jaa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
08Sep
15Jaa
Haridusuuendus

Õpioskused

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
09Sep
28Jaa
Haridusuuendus

Hariduspoliitika ja haridusasutuse juhtimine

Tallinna Ülikool, Zoom veebikeskkond jm
Korraldaja
11Sep
27Mai
Digi- ja meediakultuur

BFM Laste filmikool

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee
11Sep
27Mai
Digi- ja meediakultuur

BFM Laste filmikool

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee
11Sep
06Det
Haridusuuendus

Eelkoolipedagoogika

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, irina.birjukova_01@tlu.ee
13Sep
29Mai
Digi- ja meediakultuur

BFM Laste filmikool

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee
13Sep
04Okt
Digi- ja meediakultuur

Veebilehe loomise algõpetus Wordpressi platvormil

Haapsalu, Lihula mnt 12/1, Haapsalu kolledž
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
14Sep
11Apr
Haridusuuendus

Kutseaasta alustavale õpetajale

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
14Sep
27Okt
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Lahenduskeskne lühiteraapia

Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 640 9443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
14Sep
23Mär
Ühiskond ja avatud valitsemine, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus

Tallinn, Narva mnt 25
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
15Sep
28Jaa
Digi- ja meediakultuur

Disaini- ja arenduslabor

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
15Sep
22Mär
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
15Sep
19Jaa
Haridusuuendus

Keeleteadlik aineõpetus

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
15Sep
19Jaa
Haridusuuendus

Keeletundlik õpetamine üldhariduskoolis

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
15Sep
21Juu
Digi- ja meediakultuur

Kooliinformaatika

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
16Sep
28Jaa
Digi- ja meediakultuur

Informaatika didaktika

Tallinn, Narva mnt 29, Tallina Ülikool
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
16Sep
07Okt
Digi- ja meediakultuur

Sissejuhatus stsenaristikasse

Zoom
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
16Sep
31Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Stsenaariumi toimetamine ja tagasisidestamine

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
16Sep
31Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Stsenaariumi toimetamise ja tagasisidestamise praktika

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
16Sep
31Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Stsenaariumitoimetaja ja -toimetaja assistendi töötuba

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
18Sep
31Mär
Haridusuuendus

Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas I

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
18Sep
20Det
Kultuurilised kompetentsid

Inglise keel B1. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: Preliminary eksamiks

Tallinn, Narva mnt 29, S-327
Korraldaja
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 6409360, kerli.haas@tlu.ee
18Sep
11Det
Kultuurilised kompetentsid

Inglise keel B2. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: First eksamiks

Tallinn, Narva mnt. 29, S-327
Korraldaja
Avatud akadeemia, Kerli Haas, +372 640 9360, kerli.haas@tlu.ee
18Sep
17Okt
Digi- ja meediakultuur, Haridusuuendus

Meediapädevus kooliõpetajale

BFM, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee
19Sep
17Okt
Digi- ja meediakultuur, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Avatud teadus ja teadusandmete poliitika

veebis
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
19Sep
12Det
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
19Sep
21Mai
Digi- ja meediakultuur, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Teadusandmete haldamine

veebis
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
20Sep
16Nov
Haridusuuendus

Kaasavad digitehnoloogiad

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus (KEIK), Räpina mnt 12, Võru
Korraldaja
Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
20Sep
07Det
Haridusuuendus

Mentorlus – arengut toetav koostöö

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
20Sep
12Juu
Haridusuuendus

Seenioritöö

Võru, Räpina mnt 12, Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus (KEIK)
Korraldaja
Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
20Sep
14Mär
Ühiskond ja avatud valitsemine

Ühiskonna vananemine ja kodanikuühiskond

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus (KEIK), Räpina mnt 12, Võru
Korraldaja
Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
21Sep
23Nov
Kultuurilised kompetentsid

Fotograafia algtase

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
21Sep
23Mai
Kultuurilised kompetentsid

Fotograafia, arvutigraafika, videograafia

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
21Sep
16Nov
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
21Sep
16Vee
Haridusuuendus

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
22Sep
09Mär
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Funktsionaalse treeningu alused

Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
22Sep
01Det
Haridusuuendus

Kvantitatiivne andmeanalüüs algajatele jamovis

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, 55562236, viktoria.bubukin@tlu.ee
22Sep
25Apr
Digi- ja meediakultuur

Põhikooli õpilaste digiloovtööde juhendamine

Tallina Ülikooli linnak (Narva mnt 29, Tallinn)
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
23Sep
20Apr
Haridusuuendus

Perekond lapse arengu keskkonnana

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
23Sep
20Apr
Haridusuuendus

Perekond lapse arengu keskkonnana

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
25Sep
18Det
Kultuurilised kompetentsid

Hispaania keel A1.1

Tallinn, Narva mnt 29, S-327
Korraldaja
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 640 9360, kerli.haas@tlu.ee
25Sep
18Det
Kultuurilised kompetentsid

Inglise keel C1. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: Advanced eksamiks

Tallinn, Narva mnt 29, S-327
Korraldaja
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 640 9360, kerli.haas@tlu.ee
26Sep
17Okt
Digi- ja meediakultuur

Toodete ja nende pakendite kavandamine ja tootmiseks ettevalmistamine Fusion 360 tarkvara abil.

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
26Sep
21Nov
Kultuurilised kompetentsid

Värvikommunikatsioon ja -psühholoogia

Zoom
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
26Sep
31Jaa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee

Jaanuar

13Jaa
30Det
Digi- ja meediakultuur

Praktika teletoimetuses

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
13Jaa
30Det
Digi- ja meediakultuur

Seminar toimetaja-saatejuhi tööst televisioonis ja raadios

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
13Jaa
30Det
Digi- ja meediakultuur

Toimetaja-saatejuht televisioonis ja raadios

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, e1mikkus
23Jaa
11Det
Digi- ja meediakultuur

Praktiline haridustehnoloogia distantsilt

Google meet
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
30Jaa
21Jaa
Haridusuuendus

Digipedagoogika rakendamine

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee

Aprill

01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Kostüümikunstniku ja kostüümikunstniku assistendi töötuba

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Ohutus ja tööeetika võtteplatsil

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Ohutus ja tööeetika võtteplatsil

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Ohutus ja tööeetika võtteplatsil

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Ohutus ja tööeetika võtteplatsil

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Töö võtteplatsil

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Töö võtteplatsil

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Töö võtteplatsil

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Töö võtteplatsil

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Töö võtteplatsil: filmiplatsi valgusassistent

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Töö võtteplatsil: platsiheli

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Töö võtteplatsil: töö kostüümiosakonnas

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Töö võtteplatsil: võtteplatsi mänedžeri abi ja tootmise koordinaatori assistent

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Valgusassistendi töötuba

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Võtteplatsi helisalvestaja töötuba

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Võtteplatsi mänedžeri ja tootmise koordinaatori assistendi töötuba

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Võtteplatsi praktika

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Võtteplatsi praktika

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Võtteplatsi praktika

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Apr
26Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Võtteplatsi praktika

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

August

22Aug
20Juu
Digi- ja meediakultuur

Põhikooli matemaatikaõpetaja kõrvaleriala

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Annika Volt, annika.volt@tlu.ee
21Aug
12Jaa
Haridusuuendus

Elementaarmatemaatika III

Tallinna Ülikool, Zoom keskkond
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Annika Volt, annika.volt@tlu.ee
24Aug
15Det
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Õiguspsühholoogia alused

Tallinn, Narva mnt 25
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
25Aug
31Mai
Haridusuuendus

Arengu ja erivajaduste hindamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
25Aug
31Mai
Haridusuuendus

Eri- ja sobitusrühma õpetaja

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
25Aug
31Mai
Haridusuuendus

Eri- ja sobitusrühma õpetaja refleksioon

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
25Aug
28Jaa
Haridusuuendus

Täiskasvanukoolitaja sotsiaalne identiteet

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
25Aug
28Jaa
Haridusuuendus

Täiskasvanute koolitaja

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
25Aug
24Jaa
Haridusuuendus

Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitamine teoorias ja praktikas

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
25Aug
28Jaa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
25Aug
27Jaa
Haridusuuendus

Õpiabirühma õpetaja

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
25Aug
27Jaa
Haridusuuendus

Õpiabirühma õpetaja refleksioon

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
28Jaa
Haridusuuendus

Andragoogi professionaalne areng ja identiteet

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, julia.reinman@tlu.ee
28Aug
28Jaa
Haridusuuendus

Andragoogi professionaalne areng ja identiteet

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
28Aug
28Jaa
Haridusuuendus

Andragoogika

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
28Aug
28Jaa
Haridusuuendus

Andragoogika

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
28Aug
28Juu
Haridusuuendus

Eelkooliealiste laste muusikaõpetaja ja huviringi juhendaja

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 619 9903, tiiu.maar@tlu.ee
28Aug
26Jaa
Haridusuuendus

Huviringi juhendaja

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
26Jaa
Haridusuuendus

Huviringi juhendaja refleksioon

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
20Juu
Haridusuuendus

Klassiõpetaja I kooliastmes

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Kommunikatsioonipsühholoogia

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Korporatiivne visuaalne identiteet

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Kuvandus

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
12Jaa
Haridusuuendus

Lugemisraskustega õpilase toetamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Organisatsiooni kommunikatsioon

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Organisatsiooni kommunikatsiooni eriseminar

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Organisatsioonikommunikatsioon

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Propaganda

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Reklaam ja kuvandiloome

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Reklaami ja kuvandiloome eriseminar

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Reklaami ja praktilise sisuloome meistriklass

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Reklaamiteooria ja -psühholoogia

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Riski- ja kriisikommunikatsioon

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
26Jaa
Haridusuuendus

Sissejuhatus andragoogikasse

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
28Aug
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Sissejuhatus reklaami

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +372 619 9908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Sissejuhatus suhtekorraldusse

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee
28Aug
31Mai
Haridusuuendus

Targa lapsevanema refleksioon

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
21Juu
Haridusuuendus

Tark lapsevanem: kasvatusteaduslik lähenemine 2-8-aastase lapse arengu toetamisele

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
28Aug
21Jaa
Haridusuuendus

Õppimine ja õpetamine tehnoloogiarikkas keskkonnas

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
29Aug
24Nov
Haridusuuendus

Sotsiaalne kompetentsus koolieelses eas

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
29Aug
26Okt
Haridusuuendus

Sotsiaalne kompetentsus koolieelses eas

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
30Aug
04Okt
Haridusuuendus

C- ja CE- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja erikursus

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
30Aug
12Jaa
Haridusuuendus

Noorsootöö alused

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
31Aug
14Det
Digi- ja meediakultuur

Klaveri algõpetus

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

September

05Sep
17Juu
Haridusuuendus

Õppimise ja õpetamise alused

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, +372 56982777, julia.reinman@tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Eesti kultuuriruum ja meedia

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
01Mär
Kultuurilised kompetentsid

Eriefektide koordinaatori assistent

Tallinn, Narva mnt 27, BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
01Sep
12Jaa
Haridusuuendus

Erivajadustega laps koolieelses eas

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
01Sep
09Det
Haridusuuendus

Ettevõtluspedagoogiline praktika

Tallinna Ülikooli linnak
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, julia.reinman@tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Meedia õigusruum ja ajakirjanduseetika

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
30Sep
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Mootorsõidukijuhi õpetajale: õppematerjalide koostamine

Moodle õpikeskkond
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Raadiosaadete toimetamine

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Raadiouudised

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Radiomani praktiline õpe

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Tegevus voogedastusplatvormil

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
30Sep
Ühiskond ja avatud valitsemine

Telefoniseltsi metoodika

Moodle õpikeskkond
Korraldaja
Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
01Sep
30Det
Digi- ja meediakultuur

Uudised veebikeskkonnas

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Erik Mikkus, +372 619 9908, erik.mikkus@tlu.ee
01Sep
20Jaa
Haridusuuendus

Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid

Tallinna Ülikool (Narva mnt 25)
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Kätlin Vanari, +372 5103 790, katlin.vanari@tlu.ee
02Sep
27Jaa
Haridusuuendus

Matemaatika õpiraskustega õpilase toetamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Aasia ja Lähis-Ida ühiskonnad ja poliitikad

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Ajalugu antiikajast 20. sajandini

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Antiikmaailm

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Antropoloogia

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Antropoloogilise mõtte ajalugu

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
01Det
Haridusuuendus

Arengu ja õppimise toetamine

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Avaliku sektori struktuur ja delegeerimine

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Demokraatia väljakutsed

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
04Sep
15Jaa
Haridusuuendus

Digimuutuse eestvedamine haridusasutuses

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Eesti keel sihtkeelena

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikooli Silva hoone
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Haridusuuendus

Eesti keele kui teise keele didaktika I

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikooli Silva hoone
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Eesti keele kui teise keele õpetamine

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Eesti keele struktuur I

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Eesti kirjakeel

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Eesti kirjakeel ja eesti keele struktuur

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Eesti kirjandus 20. sajandi teisel poolel

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Eesti kirjandus: võtmeteosed, kontekst ja analüüs

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Eetika ja poliitikafilosoofia

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Ettevõtlus ja majandus

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, 6199382, karin.ratas@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Filosoofia ja kriitiline mõtlemine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Finantsarvestus

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, 6199382, karin.ratas@tlu.ee
04Sep
15Jaa
Haridusuuendus

Haridustehnoloogia ja digipädevused

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
04Sep
15Jaa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Hiina ühiskond ja poliitika

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Hispaania ajalugu ja tänapäev

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Hispaania ajalugu, ühiskond ja kultuur

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
18Det
Kultuurilised kompetentsid

Hääleseade algõpetus

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Ilukirjanduse tõlkija

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Islami ajalugu

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Itaalia ajalugu ja tänapäev

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Itaalia ajalugu, ühiskond ja kultuur

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Keeletoimetamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Kirjalik tõlge

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Kodanikuharidus

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Lepinguõigus

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, karin.ratas@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Linnageograafia ja linnateooriad

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Haridusuuendus

Linnakeskkonna planeerimine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Linnaplaneerimine ja liikuvus

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Okt
Kultuurilised kompetentsid

Loovprojekti juhtimine

Narva mnt 27, Tallinn, BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailis.strik@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Lähis-Ida ajalugu ja kultuur

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Lähis-Ida ühiskond ja poliitika

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Masintõlge ja tõlketehnika

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Poliitika kujundamine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Poliitika kujundamise institutsioonid

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Poliitikaanalüüs ja mõjude hindamine

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
04Sep
13Det
Kultuurilised kompetentsid

Praktiline hiina keel I

Tallinn, Narva mnt 29, A224
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, 6199505, kart.koppel@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Prantsusmaa ajalugu ja tänapäev

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Prantsusmaa ajalugu, ühiskond ja kultuur

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Rände- ja lõimumispoliitika

Tallinn, narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
04Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Rände- ja lõimumispoliitika

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
04Sep
15Det
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Sissejuhatus hiina võitluskunsti Taiji

Tallinna ülikool, ruum V-003 tantsusaal
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, koppelka@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Sissejuhatus kultuurantropoloogiasse

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Toimetamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Toimetamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Tõlkelingvistika

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Tööõigus töötajale ja tööandjale

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, karin.ratas@tlu.ee
04Sep
14Det
Kultuurilised kompetentsid

Ukraina keel A1

Tallinna Ülikooli kampus (Narva mnt 25 / Uus-Sadama 5) ja Zoom
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Uusaegne maailm

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Vene keele funktsionaalne morfoloogia

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
04Sep
28Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Vene õigekeel

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
30Juu
Kultuurilised kompetentsid

Vene õigekeel, korrektuur ja keeleline toimetamine

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
04Sep
28Jaa
Ühiskond ja avatud valitsemine

Võlgade menetlemine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Triin Kübar, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
04Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Ärikorraldus

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Karin Ratas, 6409382, karin.ratas@tlu.ee
04Sep
15Jaa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
04Sep
15Jaa
Haridusuuendus

Õpioskused

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
04Sep
15Juu
Haridusuuendus

Õppimise ja õpetamise alused

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
05Sep
28Jaa
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Hindamine, analüüs ja otsustamine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Ingrid Sindi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Inimõigused tänapäevases maailmas

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Mart Susi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Inimõiguste kaasaegsed väljakutsed

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Mart Susi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Inimõiguste kaitse

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Mart Susi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Juhtumitöö

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Ingrid Sindi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Lahenduskeskne töö laste ja peredega

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Ingrid Sindi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Lapse õiguste kaitse tsiviilkohtumenetluses

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Ingrid Sindi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
30Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Lastekaitse põhialused

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Ingrid Sindi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
05Sep
28Det
Kultuurilised kompetentsid

Pilates

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Heili Lindepuu, heili.lindepuu@tlu.ee
05Sep
28Det
Kultuurilised kompetentsid

Tantsuline äratus

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Vita loomemaja
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Heili Lindepuu, heili.lindepuu@tlu.ee
05Sep
21Mai
Digi- ja meediakultuur, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Terviseandmete ja -informatsiooni haldamine

veebis
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
05Sep
17Okt
Digi- ja meediakultuur, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Terviseinfo poliitika ja terviseinfo haldamise põhimõtted

veebis
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
05Sep
30Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine

Uued inimõigused

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Mart Susi, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
07Sep
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Digitaalse käitumise muutmine disainiga

Tallinn, Narva mnt 29,Tallina Ülikooli linnak
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
07Sep
16Nov
Kultuurilised kompetentsid

Hiina kalligraafia teoorias ja praktikas

Tallinn, Narva mnt 29, Astra õppehoone, A-224
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, konfutsiuseinstituut@tlu.ee
07Sep
30Nov
Kultuurilised kompetentsid

Hiina kunsti visuaalne keel: mõtteviis ja esteetika

Tallinn, Uus-Sadama 5, Mare õppehoone, M-224
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, konfutsiuseinstituut@tlu.ee
07Sep
14Det
Digi- ja meediakultuur

Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias

Tallinn, Narva mnt 29, Tallina Ülikooli linnak
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
08Sep
15Jaa
Haridusuuendus

Digimuutuse eestvedamine haridusasutuses

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
08Sep
24Nov
Haridusuuendus

Haridusasutuse juhtimine

Tallinna Ülikool, Zoom veebikeskkond jm
Korraldaja
08Sep
15Jaa
Haridusuuendus

Haridustehnoloogia koolis

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
08Sep
15Jaa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
08Sep
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Infosüsteemide kavandamise alused

Tallina Ülikooli linnak (Narva mnt 29, Tallinn)
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
08Sep
31Jaa
Digi- ja meediakultuur

Infotehnoloogia strateegiline juhtimine

Tallina Ülikooli linnak (Narva mnt 29, Tallinn)
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
08Sep
30Juu
Digi- ja meediakultuur

Infotehnoloogia tark tellija

Tallina Ülikooli linnak (Narva mnt 29, Tallinn)
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
08Sep
16Mai
Ühiskond ja avatud valitsemine, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Jätkusuutliku strateegia koostamine ja juhtimine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
08Sep
21Det
Terve ja jätkusuutlik eluviis, Ühiskond ja avatud valitsemine

Keskkonnainnovatsioon ja -kommunikatsioon

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
08Sep
21Det
Terve ja jätkusuutlik eluviis, Ühiskond ja avatud valitsemine

Keskkonnajuhtimissüsteem ja -mõjude hindamine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
08Sep
17Mai
Terve ja jätkusuutlik eluviis, Ühiskond ja avatud valitsemine

Rohepöörde juhtimine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
08Sep
08Okt
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Spordi üldained - Treener, tase 5

Tallinn, Narva mnt 29
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
08Sep
15Jaa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
08Sep
15Jaa
Haridusuuendus

Õpioskused

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
09Sep
28Jaa
Haridusuuendus

Hariduspoliitika ja haridusasutuse juhtimine

Tallinna Ülikool, Zoom veebikeskkond jm
Korraldaja
11Sep
27Mai
Digi- ja meediakultuur

BFM Laste filmikool

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee
11Sep
27Mai
Digi- ja meediakultuur

BFM Laste filmikool

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee
11Sep
06Det
Haridusuuendus

Eelkoolipedagoogika

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, irina.birjukova_01@tlu.ee
13Sep
29Mai
Digi- ja meediakultuur

BFM Laste filmikool

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee
13Sep
04Okt
Digi- ja meediakultuur

Veebilehe loomise algõpetus Wordpressi platvormil

Haapsalu, Lihula mnt 12/1, Haapsalu kolledž
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
14Sep
11Apr
Haridusuuendus

Kutseaasta alustavale õpetajale

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
14Sep
27Okt
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Lahenduskeskne lühiteraapia

Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 640 9443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
14Sep
23Mär
Ühiskond ja avatud valitsemine, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus

Tallinn, Narva mnt 25
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
15Sep
28Jaa
Digi- ja meediakultuur

Disaini- ja arenduslabor

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
15Sep
22Mär
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
15Sep
19Jaa
Haridusuuendus

Keeleteadlik aineõpetus

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
15Sep
19Jaa
Haridusuuendus

Keeletundlik õpetamine üldhariduskoolis

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
15Sep
21Juu
Digi- ja meediakultuur

Kooliinformaatika

Tallinn, Narva mnt 29, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
16Sep
28Jaa
Digi- ja meediakultuur

Informaatika didaktika

Tallinn, Narva mnt 29, Tallina Ülikool
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
16Sep
07Okt
Digi- ja meediakultuur

Sissejuhatus stsenaristikasse

Zoom
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
16Sep
31Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Stsenaariumi toimetamine ja tagasisidestamine

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
16Sep
31Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Stsenaariumi toimetamise ja tagasisidestamise praktika

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
16Sep
31Jaa
Kultuurilised kompetentsid

Stsenaariumitoimetaja ja -toimetaja assistendi töötuba

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
18Sep
31Mär
Haridusuuendus

Eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas I

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
18Sep
20Det
Kultuurilised kompetentsid

Inglise keel B1. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: Preliminary eksamiks

Tallinn, Narva mnt 29, S-327
Korraldaja
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 6409360, kerli.haas@tlu.ee
18Sep
11Det
Kultuurilised kompetentsid

Inglise keel B2. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: First eksamiks

Tallinn, Narva mnt. 29, S-327
Korraldaja
Avatud akadeemia, Kerli Haas, +372 640 9360, kerli.haas@tlu.ee
18Sep
17Okt
Digi- ja meediakultuur, Haridusuuendus

Meediapädevus kooliõpetajale

BFM, Tallinna Ülikool
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 5096692, katrin.sigijane@tlu.ee
19Sep
17Okt
Digi- ja meediakultuur, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Avatud teadus ja teadusandmete poliitika

veebis
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
19Sep
12Det
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
19Sep
21Mai
Digi- ja meediakultuur, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Teadusandmete haldamine

veebis
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
20Sep
16Nov
Haridusuuendus

Kaasavad digitehnoloogiad

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus (KEIK), Räpina mnt 12, Võru
Korraldaja
Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
20Sep
07Det
Haridusuuendus

Mentorlus – arengut toetav koostöö

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee
20Sep
12Juu
Haridusuuendus

Seenioritöö

Võru, Räpina mnt 12, Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus (KEIK)
Korraldaja
Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
20Sep
14Mär
Ühiskond ja avatud valitsemine

Ühiskonna vananemine ja kodanikuühiskond

Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus (KEIK), Räpina mnt 12, Võru
Korraldaja
Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee
21Sep
23Nov
Kultuurilised kompetentsid

Fotograafia algtase

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
21Sep
23Mai
Kultuurilised kompetentsid

Fotograafia, arvutigraafika, videograafia

BFM, Tallinna Ülikool, Narva mnt 27, Tallinn
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee
21Sep
16Nov
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
21Sep
16Vee
Haridusuuendus

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
22Sep
09Mär
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Funktsionaalse treeningu alused

Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
22Sep
01Det
Haridusuuendus

Kvantitatiivne andmeanalüüs algajatele jamovis

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, 55562236, viktoria.bubukin@tlu.ee
22Sep
25Apr
Digi- ja meediakultuur

Põhikooli õpilaste digiloovtööde juhendamine

Tallina Ülikooli linnak (Narva mnt 29, Tallinn)
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
23Sep
20Apr
Haridusuuendus

Perekond lapse arengu keskkonnana

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
23Sep
20Apr
Haridusuuendus

Perekond lapse arengu keskkonnana

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee
25Sep
18Det
Kultuurilised kompetentsid

Hispaania keel A1.1

Tallinn, Narva mnt 29, S-327
Korraldaja
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 640 9360, kerli.haas@tlu.ee
25Sep
18Det
Kultuurilised kompetentsid

Inglise keel C1. Ettevalmistus Cambridge Assessment English: Advanced eksamiks

Tallinn, Narva mnt 29, S-327
Korraldaja
Avatud akadeemia, Kerli Haas, 640 9360, kerli.haas@tlu.ee
26Sep
17Okt
Digi- ja meediakultuur

Toodete ja nende pakendite kavandamine ja tootmiseks ettevalmistamine Fusion 360 tarkvara abil.

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
26Sep
21Nov
Kultuurilised kompetentsid

Värvikommunikatsioon ja -psühholoogia

Zoom
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee
26Sep
31Jaa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee