KOOLITUSKALENDER
 
Koolitusvaldkond  
Koolitus
 
Algavaid koolitusi vaata siit
 
Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
JAANUAR
16.01.2018 - 18.12.2018 Praktiline haridustehnoloogia II Haapsalu kolledž, Katri Loik, 4720240, katri.loik@hk.tlu.ee
Haapsalu, Lihula mnt 12, kolledž
AUGUST
23.08.2018 - 02.01.2019 Pädevuspõhine õpe ja õppimist toetav hindamine Haapsalu kolledž, Katri Loik, 4720240, katri.loik@hk.tlu.ee
Tallinna Järveotsa Gümnaasium
27.08.2018 - 27.08.2019 Haridusliku erivajadusega õpilase õpetamine ja õppimise toetamine   Laagri Kool
SEPTEMBER
10.09.2018 - 31.05.2019 BFM Laste filmikool Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, BFMi hoone Nova
10.09.2018 - 27.05.2019 BFM Laste filmikool Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
Tartu, Uppsala 10, Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus
10.09.2018 - 31.05.2019 BFM Laste filmikool Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, BFMi hoone Nova
10.09.2018 - 27.05.2019 BFM Laste filmikool Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, BFMi hoone Nova
11.09.2018 - 18.12.2018 Meedia Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 619 9908, katrin.sigijane@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, BFMi Nova hoone
12.09.2018 - 18.12.2018 Ristmeedia – mis, miks ja kuidas Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 619 9908, katrin.sigijane@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova maja
13.09.2018 - 02.02.2019 Visuaalkunstiteraapia alused Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 6391752, kati.usin@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
24.09.2018 - 28.12.2018 Eelkoolipedagoogika Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinn, Uus-Sadama 5
24.09.2018 - 17.12.2018 Õpiraskustega õpilaste õpetamine I kooliastmes Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 619 9774, riina.stahl@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25
26.09.2018 - 03.05.2019 Kutseaasta alustavale õpetajale Haridusinnovatsiooni keskus, Sirje Ideon, 6199527, sirjeid@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25
28.09.2018 - 02.03.2019 Tantsu- ja liikumisteraapia alused Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kati Usin, 6391752, kati.usin@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
29.09.2018 - 13.01.2019 Kirjeldustõlge Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Kuusik, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Sille Paas, 61 999 08, sille.paas@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 27, BFMi hoone Nova
29.09.2018 - 19.01.2019 Korvpallitreeneri V taseme erialane ettevalmistus Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kersti Sirel, 5262974, kersti.sirel@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49
29.09.2018 - 11.05.2019 Kutseaasta alustavale õpetajale Haridusinnovatsiooni keskus, Sirje Ideon, 6199527, sirjeid@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25
OKTOOBER
02.10.2018 - 19.12.2018 Klaveri algõpetus Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Sille Paas, 619 9908, sille.paas@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25, Terra klaveriklass
03.10.2018 - 14.03.2019 Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö Haridusinnovatsiooni keskus, Sirje Ideon, 6199527, sirjeid@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 29
05.10.2018 - 17.05.2019 Kutseõpetaja kohanemisaasta - esmane kutsepedagoogiline ettevalmistus Haridusinnovatsiooni keskus, Sirje Ideon, 6199527, sirjeid@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 29
15.10.2018 - 31.12.2018 Arengu ja õppimise toetamine Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 6199 774, marikaku@tlu.ee
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn
18.10.2018 - 07.03.2019 Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 6199 774, marikaku@tlu.ee
Rapla Viljandi mnt. 69
23.10.2018 - 26.02.2019 Arengu ja õppimise toetamine Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 6199 774, marikaku@tlu.ee
Võru Seminari 1
23.10.2018 - 07.03.2019 Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö Haridusinnovatsiooni keskus, Sirje Ideon, 6199527, sirjeid@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 25
NOVEMBER
13.11.2018 - 06.03.2019 Laste eneseregulatsioonioskuste arengu toetamine Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 6199 774, marikaku@tlu.ee
Viimsi Kraavi tee 1
13.11.2018 - 20.03.2019 Laste eneseregulatsioonioskuste arengu toetamine Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 6199 774, marikaku@tlu.ee
Viimsi Kraavi tee 1
14.11.2018 - 04.04.2019 Mentorlus - Arengut Toetav Koostöö Haridusinnovatsiooni keskus, Sirje Ideon, 6199527, sirjeid@tlu.ee
Tallinn, Narva mnt 29
DETSEMBER
06.12.2018 - 15.03.2019 Kunstidel põhinevad töövõtted koolikeskkonnas rakendamiseks Loodus- ja terviseteaduste instituut, Eha Rüütel , eha.ruutel@tlu.ee
Tallinn, Räägu 49