August

23Aug
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Orienteerumismängud koolis ja lasteaias

Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
25Aug
17Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Noorte ettevõtlikkus ja karjäär

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Karin Sarv, karin.sarv@tlu.ee
25Aug
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Zentangle tehnika olemus ja kasutusvõimalused

Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee
26Aug
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Tuultega võidu - mängulised liikumistegevused õues õppimiseks

Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
29Aug
30Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinna Ülikool BFM
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Triinu Orumaa, +372 619 9903, triinu.orumaa@tlu.ee

September

02Sep
14Jaa
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Käelise tegevuse areng

Tallinn, Narva mnt 25
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
02Sep
14Jaa
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Käsitöötehnoloogiad

Tallinn, Narva mnt 25
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
02Sep
14Jaa
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Neuro- ja arengupsühholoogia

Tallinn, Narva mnt 25
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
02Sep
28Jaa
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Noortevaldkonna võrgustikud ja arendus

Zoom Video Communications platform
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee
02Sep
14Jaa
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Psühholoogiaalaste teadmiste ja peenmotoorika roll käeliste oskuste kujundamisel

Tallinn, Narva mnt 25
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
02Sep
18Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Rahvusvaheline noortepoliitika ja noorsootöö korraldus

Zoom Video Communications platform
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee
08Sep
07Jaa
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Visuaalkunstiteraapia alused

Tallinn, Räägu 49
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee
09Sep
Haridusuuendus, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Mängu peidetud tantsud

Tallinn, Räägu 49
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
09Sep
16Okt
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Spordi üldained - Treener, tase 5

Tallinn, Narva mnt.29
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
10Sep
10Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Jätkusuutliku strateegia koostamine ja juhtimine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Paula Kristel Kaljula, 58049557, pkaljula@tlu.ee
10Sep
10Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis, Ühiskond ja avatud valitsemine

Keskkonnainnovatsioon ja -kommunikatsioon

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Paula Kristel Kaljula, 58049557, pkaljula@tlu.ee
10Sep
10Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis, Ühiskond ja avatud valitsemine

Keskkonnajuhtimissüsteem ja -mõjude hindamine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Paula Kristel Kaljula, 58049557, pkaljula@tlu.ee
10Sep
10Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis, Ühiskond ja avatud valitsemine

Muutuste psühholoogia

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Paula Kristel Kaljula, 58049557, pkaljula@tlu.ee
10Sep
10Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis, Ühiskond ja avatud valitsemine

Organisatsiooni sotsiaalne innovatsioon ja vastutus

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Paula Kristel Kaljula, 58049557, pkaljula@tlu.ee
10Sep
10Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis, Ühiskond ja avatud valitsemine

Rohepöörde juhtimine

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
10Sep
10Juu
Ühiskond ja avatud valitsemine, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Tootearendus ja innovatsioon

Tallinna Ülikool
Korraldaja
Avatud akadeemia, Paula Kristel Kaljula, 58049557, pkaljula@tlu.ee
12Sep
12Det
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Tervislike eluviiside toetamine

Räägu 49, Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
12Sep
28Nov
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Toitumise alused

Räägu 49, Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
15Sep
08Apr
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Kunstipõhine peretöö

Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee
15Sep
08Apr
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Kunstipõhine peretöö lastega peredega

Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee
15Sep
08Apr
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Kunstipõhine peretöö paaridega

Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee
15Sep
16Det
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Psühhodiagnostika koolis

Tallinn, Narva mnt 25
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
15Sep
08Apr
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Süsteemse peretöö alused

Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee
15Sep
25Mär
Ühiskond ja avatud valitsemine, Terve ja jätkusuutlik eluviis

Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus

Tallinn, Narva mnt 25
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
16Sep
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
19Sep
05Det
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Tervise- ja nõustamispsühholoogia alused

Räägu 49, Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
26Sep
21Nov
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Praktiline toiduohutus

Räägu 49, Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Oktoober

14Okt
20Mai
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Tantsu- ja liikumisteraapia alused

Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee
17Okt
12Det
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Toiduvalmistamise tehnoloogia

Räägu 49, Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

November

04Nov
01Apr
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Funktsionaalse treeningu alused

Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 56473623, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Veebruar

02Vee
18Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Kultuuridevaheline dialoog ja noorsootöö mitmekultuurilises keskkonnas

Zoom Video Communications platform
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee
02Vee
18Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Noorsootöö praktika I

Zoom Video Communications platform
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee
02Vee
18Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Võrdleva noortepoliitika teooria ja praktika

Zoom Video Communications platform
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee
03Vee
17Juu
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Karjääriteenuste praktika

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, Tallinn
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Karin Sarv, karin.sarv@tlu.ee

Märts

04Mär
08Apr
Terve ja jätkusuutlik eluviis

Kunstipõhine peretöö vanem-laps diaadiga

Narva mnt 25 Tallinn
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Aprill

05Apr
10Mai
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee