Kursusele registreerimine

FKC0160/2 - Filmikunst: sissejuhatus valgusesse ja operaatoritöösse (28.03.2024 - 13.06.2024)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
millisest allikast saite info?
  • koolitusel osaleja või täiendusõppe tellija kohustub tasuma osalustasu arvel näidatud tähtajaks;
  • koolitustest loobumisel varem kui 7 kalendripäeva enne täiendusõppe toimumist osalustasu maksmise kohustust ei teki (kui on tehtud ettemakse, siis osalustasu tagastatakse);
  • koolitusest loobumisel vähem kui 7 kalendripäeva enne täiendusõppe toimumist tekib osalustasu maksmise kohustus 25% ulatuses kogu osalustasust (kui on tehtud ettemakse, siis tagastatakse 25%-list ulatust ületav osa kogu osalustasust);
  • koolitusest loobumisest tuleb teavitada koolituse korraldajat kirjalikult või e-kirja teel;
  • täiendusõppe ärajäämisel tagastatakse osalustasu täies ulatuses või sõlmitakse kokkulepe edasisel täiendusõppel osalemise kohta.
  • kui koolitusele registreerunu ei ole koolituse korraldajale ette teatanud täiendusõppest loobumisest ja täiendusõppele kohale ei ilmu, siis arve tasumise kohustus on 100% ulatuses kogu õppeteenustasust.
Selleks, et saata teavet Tallinna Ülikooli õppimis- ja koolitusvõimaluste kohta, töötleb Tallinna Ülikool (vastutav töötleja, koolitus@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, e-post. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, klõpsates Tallinna Ülikoolilt saadetud e-kirja lõpus olevale tellimusest loobumise lingile või võttes ühendust koolitus@tlu.ee. Listiga liitumiseks peab olema vähemalt 16-aastane.
Soovi korral võib tutvuda Tallinna Ülikooli isikuandmete töötlemise tingimustega.