Kursusele "LTC0149 - Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamiseks (18.01.2018 - 26.01.2018)" registreerimine
Registreerimise tähtaeg on möödas!