Kursusele "AYC0263 - Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke äriideede elluviimise ja väärtuse loomise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes? (27.11.2018)" registreerimine (GRUPP)
 
eesnimi *
perekonnanimi *
e-post *
telefon
asutus *
ametikoht *
täpne postiaadress sihtnumbriga
millisest allikast saite info?  ajakirjandusest
 TLÜ kodulehelt
 mujalt internetist
 Facebook'ist
 e-posti teel
 raadiost
 televisioonist
 sõbralt/tuttavalt
 muu
Skype
soovin saada pakkumisi järgmisele e-postile
 
grupi liikmed  
eesnimi * perekonnanimi * isikukood sünnikuupäev sugu e-post telefon *
 
 *   Registreerimisega kinnitan, et olen tutvunud ning nõustun registreerimise ja tasumise tingimustega:
• koolitusel osaleja või täiendusõppe tellija kohustub tasuma osalustasu arvel näidatud tähtajaks;
• koolitustest loobumisel varem kui 7 kalendripäeva enne täiendusõppe toimumist osalustasu maksmise kohustust ei teki (kui on tehtud ettemakse, siis osalustasu tagastatakse);
• koolitusest loobumisel vähem kui 7 kalendripäeva enne täiendusõppe toimumist tekib osalustasu maksmise kohustus 25% ulatuses kogu osalustasust (kui on tehtud ettemakse, siis tagastatakse 25%-list ulatust ületav osa kogu osalustasust);
• koolitusest loobumisest tuleb teavitada koolituse korraldajat kirjalikult või e-kirja teel;
• täiendusõppe ärajäämisel tagastatakse osalustasu täies ulatuses või sõlmitakse kokkulepe edasisel täiendusõppel osalemise kohta.