Kursusele "HTC0026 - Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel (12.05.2021)" registreerimine
 
eesnimi *
perekonnanimi *
isikukood  ei oma Eesti isikukoodi
sünnikuupäev *
sugu *
e-post *
telefon
asutus *
ametikoht *
täpne postiaadress sihtnumbriga
maksja *
osakond *
maksja nimi*
isikukood/registrikood*
maksja aadress*
maksja e-post*
millisest allikast saite info?  ajakirjandusest
 TLÜ kodulehelt
 mujalt internetist
 Facebook'ist
 e-posti teel
 raadiost
 televisioonist
 sõbralt/tuttavalt
 muu
Skype
märkused arve koostamiseks sh. soodustused
soovin teavet koolitusvõimaluste kohta e-postile
 
 *   Registreerimisega kinnitan, et olen tutvunud ning nõustun registreerimise ja tasumise tingimustega:

  • koolitusel osaleja või täiendusõppe tellija kohustub tasuma osalustasu arvel näidatud tähtajaks;

  • koolitustest loobumisel varem kui 7 kalendripäeva enne täiendusõppe toimumist osalustasu maksmise kohustust ei teki (kui on tehtud ettemakse, siis osalustasu tagastatakse);

  • koolitusest loobumisel vähem kui 7 kalendripäeva enne täiendusõppe toimumist tekib osalustasu maksmise kohustus 25% ulatuses kogu osalustasust (kui on tehtud ettemakse, siis tagastatakse 25%-list ulatust ületav osa kogu osalustasust);

  • koolitusest loobumisest tuleb teavitada koolituse korraldajat kirjalikult või e-kirja teel;

  • täiendusõppe ärajäämisel tagastatakse osalustasu täies ulatuses või sõlmitakse kokkulepe edasisel täiendusõppel osalemise kohta.

Selleks, et saata teavet Tallinna Ülikooli õppimis- ja koolitusvõimaluste kohta, töötleb Tallinna Ülikool (vastutav töötleja, koolitus@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, e-post.
Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, klõpsates Tallinna Ülikoolilt saadetud e-kirja lõpus olevale tellimusest loobumise lingile või võttes ühendust koolitus@tlu.ee. Listiga liitumiseks peab olema vähemalt 16-aastane.

Soovi korral võib tutvuda Tallinna Ülikooli isikuandmete töötlemise tingimustega.