Kursusele "YKC0019 - Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistus (06.09.2018 - 27.09.2018)" registreerimine
 
eesnimi *
perekonnanimi *
isikukood  ei oma Eesti isikukoodi
sünnikuupäev *
sugu *
e-post *
telefon
asutus *
ametikoht *
täpne postiaadress sihtnumbriga
maksja *
osakond *
maksja nimi*
isikukood/registrikood*
maksja aadress*
maksja e-post*
millisest allikast saite info?  ajakirjandusest
 TLÜ kodulehelt
 mujalt internetist
 Facebook'ist
 e-posti teel
 raadiost
 televisioonist
 sõbralt/tuttavalt
 muu
Skype
märkused arve koostamiseks sh. soodustused
soovin saada pakkumisi järgmisele e-postile
 
 *   Registreerimisega kinnitan, et olen tutvunud ning nõustun registreerimise ja tasumise tingimustega:
• koolitusel osaleja või täiendusõppe tellija kohustub tasuma osalustasu arvel näidatud tähtajaks;
• koolitustest loobumisel varem kui 7 kalendripäeva enne täiendusõppe toimumist osalustasu maksmise kohustust ei teki (kui on tehtud ettemakse, siis osalustasu tagastatakse);
• koolitusest loobumisel vähem kui 7 kalendripäeva enne täiendusõppe toimumist tekib osalustasu maksmise kohustus 25% ulatuses kogu osalustasust (kui on tehtud ettemakse, siis tagastatakse 25%-list ulatust ületav osa kogu osalustasust);
• koolitusest loobumisest tuleb teavitada koolituse korraldajat kirjalikult või e-kirja teel;
• täiendusõppe ärajäämisel tagastatakse osalustasu täies ulatuses või sõlmitakse kokkulepe edasisel täiendusõppel osalemise kohta.