HRC0013/4 - Täiskasvanu juhendamis- ja nõustamisprotsessid ("Sissejuhatus andragoogikasse " koolituse moodul)

NB! Õpe toimub koos eriala tudengitega sessioonõppes. Maksta tuleb arve alusel septembris. Mooduli läbinud sooritavad arvestuse või eksami ning saavad Tallinna Ülikooli täienduskoolituse tunnistuse koos lisaga läbitud teemade kohta.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

05.09.2020 - 24.01.2021

Registreerimise tähtaeg

31.08.2020

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25

Maht

156 akadeemilist tundi (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120 tundi)

Sihtgrupp

Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjääri spetsialistid.

Eesmärk

mõista täiskasvanud õppijate juhendamis- ja nõustamisvajadusi, nõustamisprotsessi ülesehitust ja teada nõustamistegevuses kasutatavaid meetodeid, sh töös gruppidega (mentorlus, coaching, supervisioon, kovisioon); kujundada valmisolek täiskasvanud õppijate juhendamiseks ja nõustamiseks

Sisu

Juhendamise ja nõustamisprotsesside tähendus täiskasvanute haridusteel. Erinevad teoreetilised lähenemised juhendamise- ja nõustamispsühholoogias. Täiskasvanute nõustamise protsess ja nõustamissuhte loomine. Nõustamise meetodid ja nende valiku põhimõtted erinevates kontekstides. Täiskasvanu õppija juhedamis- ja nõustamisvajaduste märkamine. Täiskasvanute juhendaja ja nõustaja rollid, baasoksused ja kompetentsid. Täiskasvanute nõustaja eetika. Juhendamise ja mentorluse põhimõtted. Juhendamisprotsessid täiskasvanute õppe/gruppides: supervisioon, kovisioon ja coaching. Juhendaine ja nõustamine eri/hariduslike vajadustega gruppides. Täiskasvanute karjäärinõustamine.

Õpiväljundid

teab ja mõistab õppija nõustamise vajadust ning nõustamise põhimõtteid, teoreetilisi lähenemisi nõustamispsühholoogias ja erinevaid nõustamismeetodeid; teab ja mõistab mentorluse, juhendamise ning kovisiooni põhimõtteid tööks indiviidi ja gruppidega; juhib nõustamisprotsessi, valib sobiva nõustamismeetodi ja kasutab nõustaja baasoskusi; on teadlik endast nõustamisoskuste kasutajana ning on omandanud teadmised ja valmisoleku enesearenguks nõustamis-ja juhendamistegevustes.

Eeldused

Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjääri spetsialistid.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest

Lõpetamistingimused

Iseseisev töö: Eneseanalüüs nõustamisoskuste skaala põhjal. Isikliku arengueesmärgi ja arenguplaani sõnastamine GROW-mudeli toel. Erialaste allikate analüüs.
Nõustamisvestluse läbiviimine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Sirli Kriisa, MA

Kursuse hind

240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
05.09.2020 10:15-15:45 Sirli Kriisa T-412
12.09.2020 10:15-15:45 Sirli Kriisa T-412
18.09.2020 14:15-17:45 Sirli Kriisa T-412
25.09.2020 14:15-17:45 Sirli Kriisa T-412
03.10.2020 10:15-15:45 Sirli Kriisa T-412
16.10.2020 14:15-17:45 Sirli Kriisa T-415
06.11.2020 15:15-16:45 Sirli Kriisa T-412
14.11.2020 10:15-15:45 Sirli Kriisa T-412