Täiskasvanu juhendamis- ja nõustamisprotsessid ("Sissejuhatus andragoogikasse " koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0013/4
Toimumise aeg 05.09.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjääri spetsialistid.
Eesmärk - mõista täiskasvanud õppijate juhendamis- ja nõustamisvajadusi, nõustamisprotsessi ülesehitust ja teada nõustamistegevuses kasutatavaid meetodeid, sh töös gruppidega (mentorlus, coaching, supervisioon, kovisioon);
- kujundada valmisolek täiskasvanud õppijate juhendamiseks ja nõustamiseks
Sisu Juhendamise ja nõustamisprotsesside tähendus täiskasvanute haridusteel. Erinevad teoreetilised lähenemised juhendamise- ja nõustamispsühholoogias. Täiskasvanute nõustamise protsess ja nõustamissuhte loomine. Nõustamise meetodid ja nende valiku põhimõtted erinevates kontekstides. Täiskasvanu õppija juhedamis- ja nõustamisvajaduste märkamine. Täiskasvanute juhendaja ja nõustaja rollid, baasoksused ja kompetentsid. Täiskasvanute nõustaja eetika. Juhendamise ja mentorluse põhimõtted. Juhendamisprotsessid täiskasvanute õppe/gruppides: supervisioon, kovisioon ja coaching. Juhendaine ja nõustamine eri/hariduslike vajadustega gruppides. Täiskasvanute karjäärinõustamine.
Õpiväljundid -teab ja mõistab õppija nõustamise vajadust ning nõustamise põhimõtteid, teoreetilisi lähenemisi nõustamispsühholoogias ja erinevaid nõustamismeetodeid;
-teab ja mõistab mentorluse, juhendamise ning kovisiooni põhimõtteid tööks indiviidi ja gruppidega;
-oskab juhtida nõustamisprotsessi, valida sobiva nõustamismeetodi ning kasutada nõustaja baasoskusi;
-on teadlik endast nõustamisoskuste kasutajana ning on omandanud teadmised ja valmisoleku enesearenguks nõustamis-ja juhendamistegevustes.
Eeldused Täiskasvanute koolitajad, HITSA koolitajad, vabahariduskoolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid, nõustajad ja karjääri spetsialistid.
Lõpetamistingimused Iseseisev töö: Eneseanalüüs nõustamisoskuste skaala põhjal. Isikliku arengueesmärgi ja arenguplaani sõnastamine GROW-mudeli toel. Erialaste allikate analüüs.
Nõustamisvestluse läbiviimine.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest
Maht 6 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Sirli Kriisa, MA
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.09.2020    10:15-15:45   Sirli Kriisa T-412
 12.09.2020    10:15-15:45   Sirli Kriisa T-412
 18.09.2020    14:15-17:45   Sirli Kriisa T-412
 25.09.2020    14:15-17:45   Sirli Kriisa T-412
 03.10.2020    10:15-15:45   Sirli Kriisa T-412
 16.10.2020    14:15-17:45   Sirli Kriisa T-415
 06.11.2020    15:15-16:45   Sirli Kriisa T-412
 14.11.2020    10:15-15:45   Sirli Kriisa T-412
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp