Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine ("Tantsu- ja liikumisteraapia alused" koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0068/2
Toimumise aeg 03.02.2018 - 06.04.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Teraapia, tervise, kunstide, psühholoogia, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal töötavad bakalaureusekraadiga inimesed, kes on huvitatud kunstide rakendamisest tervise edendamisel.
Eesmärk õppida iseseisvalt planeerima ja läbi viima lühikest tantsu- ja liikumisteraapilist protsessi.
Sisu Teoreetiline ülevaade ja praktiline omakogemus tantsu-ja liikumisteraapia protsessist ning hindamisest tantsu- ja liikumisteraapias. Teoreetiline ja praktiline sissejuhatus tantsu- ja liikumisteraapiaspetsiifilisse vaatlus- ja analüüsimeetodisse (Labani liikumisanalüüs - BESS).
Õpiväljundid - teab tantsu- ja liikumisteraapia protsessist, sekkumise tulemuslikkuse ja protsessi hindamise metoodikatest ja tehnikatest erinevatest sihtgruppidest lähtuvalt;
- omab ülevaadet Labani liikumisanalüüsist ja selle rakendamisvõimalustest tantsu- ja liikumisterapaia protsessis;
- oskab hinnata kliendi liikumisressursse ja neid teraapiaprotsessis rakendada.

Eeldused Eeldusaine: Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad
Lõpetamistingimused Iseseisv töö: kirjanduse läbitöötamine, kirjalik omakogemuse analüüs praktilistele harjutustele tuginevalt.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht.

Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.
Maht 4 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 80)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Terje Kaldur; MSc, Mari Mägi; MSc
Kursuse hind 168 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391752, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.02.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 03.02.2018    14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
 02.03.2018    10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
 03.03.2018    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
 06.04.2018    10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317