Lugemisoskuse arendamine: praktilisi võtteid tööks lugemisraskusega õpilastega
Kursuse kood HRC0030/3
Toimumise aeg 23.10.2017 - 04.12.2017
Toimumise koht Uus-Sadama 5, Tallinn
Sihtgrupp eripedagoogid, logopeedid, algklasside õpetajad, õpiabi õpetajad
Eesmärk tõsta oma teadlikkust lugemisraskuse olemusest ja ilmingutest ning tutvuda lugemissoravuse arendamiseks vajalike praktiliste võtetega.
Sisu * lugemisraskus (düsleksia): olemus ja tunnused;
* lugemisraskusega (düsleksiaga) õpilaste toetamise üldised põhimõtted ja meetodid;
* lugemisraskus (düsleksia) ja kognitiivsed protsessid;
* lugemissoravuse mõiste ja komponendid: lugemistehnika ja loetu mõistmine. Häirete ilmnemine lugemisraskuse korral;
* lugemissoravuse arendamine.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:
- teab lugemissoravuse komponente ja nende häirumise viise
- teab ja on harjutanud praktilisi võtteid tööks lugemissoravuse arendamiseks lugemisraskusega õpilastel
Eeldused eripedagoogid, logopeedid, algklasside õpetajad, õpiabi õpetajad
Lõpetamistingimused aktiivne osalus lähiõppes
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kadi Lukanenok, MA
Kursuse hind 130 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 619 9774, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 18.10.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 23.10.2017    10:00-17:15     M-446
 04.12.2017    09:00-16:15     M-446