HKC0207/1 - C- ja CE- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja erikursus

Ühe kategooria (C- või CE-kategooria) puhul koolituse hind 480 eurot, teise kategooria lisandudes lisandub hinnale 144 eurot ehk koolituse kogumaksumus kahe kategooria puhul 624 eurot.
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

30.08.2023 - 04.10.2023

Registreerimise tähtaeg

02.08.2023

Toimumise koht

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 55 tundi, iseseisevõpe 23 tundi)

Sihtgrupp

C- ja CE-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kutse taotleja

Eesmärk

Kujundada C- ja CE- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused.

Sisu

Nõuded mitmesuguste veoste veole. Nõuded veose paigutamisele ja kinnitamisele. Veose paigutuse mõju C-kategooria mootorsõiduki ja CE-kategooria autorongi sõiduomadustele. Tuule mõju teelpüsivusele. Pidurite ja aeglustite tööpõhimõtted ning tava- ja eriolukordades kasutamine. Manööverdamisel C-kategooria mootorsõiduki ja CE-kategooria autorongi ja veose iseärasusest tekkida võivad ohud. Ekstreemsetes liiklusolukordades tekkida võivad ohud. Sõidu- ja puhkeaja ja sõidumeeriku kasutamise nõuded. Õppematerjalide koostamine kategooria nõuetest lähtuvalt. Sõidueksami harjutuste läbiviimine.

Õpiväljundid

teab, milliste õigusaktidega reguleeritakse C- ja CE-kategooria juhi koolitamist; teab, oskab ette valmistada C-ja CE-kategooria mootorsõidukijuhi õppetunde; viib läbi C- ja CE-kategooria mootorsõidukijuhi sõiduõpet; oskab õpetada C-kategooria mootorsõiduki ja CE-kategooria autorongi sõidutehnilisi omadusi ning õigeid juhtimisvõtteid.

Eeldused

Õpitava kategooria mootorsõiduki kehtiva juhiloa omamine (tervisetõend); vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada).

koolitaja kompetentsus

kõrgharidus mootorsõidukijuhi õpetaja koolitamisel, valdkondlik pädevus

Lõpetamistingimused

Loeng, praktikum, praktika, iseseisev töö. Õppija valmistab ette ja viib praktika raames läbi sõidutunni. Tund video salvestatakse (salvestamiseks sobib ka pardakaamera, GoPro jms) ja link salvestuste asukohaga esitatakse õppejõule.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tarmo Vanamõisa, Silver Varendi, Raivo Avango

Kursuse hind

480 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
30.08.2023 10:00-17:00 Sõidukite tehnonõuetega seotud küsimused ja veoseveo üldnõuded. Selgumisel
06.09.2023 10:00-17:00 Raskeveokitega sõidu iseärasused, juhtimisvõtted, liiklusteooria ja liiklusteooria eksam Selgumisel
12.09.2023 10:00-17:00 Sõidueksami esimese ja teise järgu nõuded, harjutused, peamised vead sh. nende analüüs grupitöödena Selgumisel
13.09.2023 10:00- Sõiduõppepäev Haapsalu lennuväli
14.09.2023 10:00- Sõiduõppepäev Haapsalu lennuväli
15.09.2023 10:00- Sõiduõppepäev Haapsalu lennuväli
04.10.2023 10:00-14:30 Eksamikomisjon Selgumisel