Hüper- ja hüpoaktiivne laps klassis
Kursuse kood YKC0014/2
Toimumise aeg 05.10.2017
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, Astra hoone ruum A-447
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp haridustöötajad, sotsiaalpedagoogid, kasvatajad, õppejõud, nõustajad
Eesmärk omandada teadmisi õpi- ja käitumisprobleemsete õpilaste kohta.
Sisu Hüper- ja hüpoaktiivse lapse probleemide taust ja olemus. Lugemisraskustega õpilane. Mida teha, kuidas aidata?
Õpiväljundid teab ja tunneb keskmisest erinevate laste käitumise tagamaid, oskab kasutada pedagoogilisi töövõtteid õpiolukordade stabiliseerimiseks.
Eeldused haridustöötajad, sotsiaalpedagoogid, kasvatajad, koolitajad, nõustajad
Lõpetamistingimused Osalemine loengupäeval, aktiivne panustamine rühmatöösse.
Õpikeskkond Tallinna Ülikool
Koolitaja kompetentsus Mare Leino on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpedagoogika dotsent. Loenguteemade fookuses on õpi- ja käitumisprobleemidega õpilased, samuti kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad. Pedagoogikamagistri kraad on kaitstud Tartu Ülikoolis, doktorikraad Tallinna Ülikoolis. Esimene kõrgharidus aga on omandatud Tartu Ülikooli žurnalistika osakonnast - kirjutamiskalduvusele osutavad kümned populaarteaduslikud raamatud, nii tõlgitud, koostatud kui ka enda kirjutatud.
Maht 7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 7 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Mare Leino
Kursuse hind 69 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Sisaldab 7 ak h loenguid, loengumaterjale ja kohvipause.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marika Kutškova, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 01.10.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.10.2017    10:30-14:15 Hüper- ja hüpoaktiivsuse olemus.   A-447
 05.10.2017    14:30-16:45 Lugemisprobleem. Toimetulekuvõtted.   A-447