DTC0150/5 - E-portfoolio loomise veebipraktikum Google Sites keskkonnas

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

29.02.2024

Registreerimise tähtaeg

28.02.2024

Toimumise koht

veebis

Maht

7 akadeemilist tundi (kontaktõpe 3 tundi, iseseisevõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

üldhariduskoolide õpetajad, haridustehnoloogid jt

Eesmärk

teada e-portfoolio vajalikkust ja tunda e-portdoolio koostamise võimalusi Google Sites´iga.

Sisu

E-portfoolio loomise võimalused. E-portfoolio Google Sites näitel: sisu lisamine, sisukorra loomine, pealkirjad, failide ja piltide lisamine, teistega enda e-portfoolio jagamine.

Õpiväljundid

teab, mis on e-portfoolio ja tunneb selle koostamise võimalusi Google Sites´iga; algatab e-portfoolio Googles Sites´i võimalusi kasutades ja lisab endale vajaliku sisu.

Eeldused

õpetajana või haridustehnoloogina töötamine; arvutikasutamise oskus; Google konto olemasolu.

õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkonnas Zoom; iseseisva töö teostamine Google Sites´is.

koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Koolitus toimub põimõppena. Kontaktõpe veebis ja iseseisev töö: e-portfoolio koostamine vabalt valitud teemal. E-portfoolio peab sisaldama vähemalt kümmet erinevat sissekannet. Sissekannetes peab olema kasutatud info edasi andmise erinevaid võimalusi (tekst, pildid, video jne).

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Kristiina Vaikmets

Kursuse hind

59 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
29.02.2024 10:00-12:30 E-portfoolio loomise veebipraktikum Kristiina Vaikmets Zoomis