Praktiline meedia ja kommunikatsioon
Kursuse kood FKC0019/3
Toimumise aeg 04.03.2019 - 01.04.2019
Toimumise koht BFM, Narva nt.27, Tallinn
Sihtgrupp gümnaasiumi ja keskkooli õpilased
Eesmärk saada ülevaade meedia rollist tänapäeva ühiskonnas, tutvuda ajakirjanduse, suhtekorralduse ja reklaami põhialustega.
Sisu Meedia roll tänapäeva ühiskonnas. Ajakirjanduse, suhtekorralduse ja reklaami põhialused.
Õpiväljundid orienteerub tänapäeva meediaruumis, kampaaniate ja reklaamide mõjusfääris, saab aru ajakirjaniku ja meediaspetsialisti töö sisust ja vastutusalast.
Lõpetamistingimused Rakendada loengu teemadega seotud oskusi praktilistes ülesannetes, kujundada praktilisi meediaoskusi.
Õpikeskkond Ekraani ja kõlaritega uditoorium
Koolitaja kompetentsus BFMi ajakirjanduse, kommunikatsiooni ja meedia õppejõud
Maht 1 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 4)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Mart Soonik, BFM avalike suhete lektor
Priit Hõbemägi, BFM ajakirjanduse lektor
Tiina Hiob, BFM reklaamiteooria lektor
Katrin Aava, BFM kommunikatsiooni dotsent
Helen Noormets, Terviseturunduse keskuse juht
Kursuse hind 1000 EUR (grupihind, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee