TKC0044/1 - Matemaatika põhikooli III kooliastmes

Toimumise aeg

10.04.2014 - 11.04.2014

Toimumise koht

Tallinn

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

põhikooli III astme matemaatikaõpetajad

Eesmärk

lisada teadmisi ja oskusi matemaatika õpetamiseks põhikooli III kooliastmes.

Sisu

Ülevaade olulisematest muudatudtest III kooliastme ainekavas; hinnangulise arvitamise tähtsusest koolimatemaatikas; innovatsioon matemaatika õpetamisel; hindamine põhikooli III kooliastmes.

Õpiväljundid

omab ülevaadet õpikeskkonna laiendamise ja õppeprotsessi mitmekesistamise võimalustest, meetoditest ja strateegiatest matemaatika õpetamiseks põhikooli III kooliastmes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Tiiu Kaljas ; Eva Tšepurko; Agu Ojasoo

Kursuse hind

105 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)

Korraldaja

Täiendõppekeskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee