Matemaatika põhikooli III kooliastmes
Kursuse kood TKC0044/1
Toimumise aeg 10.04.2014 - 11.04.2014
Toimumise koht Tallinn
Sihtgrupp põhikooli III astme matemaatikaõpetajad
Eesmärk lisada teadmisi ja oskusi matemaatika õpetamiseks põhikooli III kooliastmes.
Sisu Ülevaade olulisematest muudatudtest III kooliastme ainekavas; hinnangulise arvitamise tähtsusest koolimatemaatikas; innovatsioon matemaatika õpetamisel; hindamine põhikooli III kooliastmes.
Õpiväljundid omab ülevaadet õpikeskkonna laiendamise ja õppeprotsessi mitmekesistamise võimalustest, meetoditest ja strateegiatest matemaatika õpetamiseks põhikooli III kooliastmes.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Tiiu Kaljas ; Eva Tšepurko; Agu Ojasoo
Kursuse hind 105 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Korraldaja Täiendõppekeskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee