Õppeotstarbelise kodulehe või e-portfoolio loomine programmiga Weebly
Kursuse kood HKC0082/1
Toimumise aeg 05.02.2019 - 05.03.2019
Toimumise koht Haapsalu, Lihula mnt 12, arvutilabor 203
Sihtgrupp tegevõpetajad, haridustöötajad
Eesmärk arendada haridustehnoloogilist pädevust ja oma tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel, sh programmi Weebly kasutamist kodulehe loomiseks.
Sisu Kodulehe loomine programmiga Weebly. Kodulehe struktuur. Õppematerjale jagamise võimalused veebikeskkonnas. Kodulehe disainimise põhimõtteid.
Erialaste ja ainealaste materjalide kogumine ja süstematiseerimine vastavalt oma kodulehe struktuurile. Autoriõigustega arvestamine materjali loomisel.
Õpiväljundid - teab peamisi kodulehe disainimise põhimõtteid ja oskab luua ning süstematiseerida kodulehe struktuuri;
- kogub ja süstematiseerib erialaseid ja ainealaseid materjale vastavalt oma kodulehe struktuurile;
- arvestab materjali luues autoriõigustega;
- omab toimivat kodulehte.
Eeldused Arvuti kasutamise oskus
Lõpetamistingimused praktikumides osalemine, kodulehe loomine programmiga Weebly
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed ja õppimist toetavad õpperuumid ning e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe
Maht 1 EAP (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 14)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Airi Aavik
Kursuse hind 140 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 14
Korraldaja Haapsalu kolledž, Katri Loik, 4720240, katri.loik@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.01.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.02.2019    10:00-13:15      
 19.02.2019    10:00-13:15      
 05.03.2019    10:00-13:15      
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp