HKC0184/2 - Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

21.09.2023 - 16.02.2024

Registreerimise tähtaeg

06.09.2023

Toimumise koht

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Maht

750 akadeemilist tundi (kontaktõpe 354 tundi, iseseisevõpe 396 tundi)

Sihtgrupp

täiskasvanud, kes soovivad asuda tööle asuda mootorsõidukijuhi õpetajana

Eesmärk

kujundada B-mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Sisu

Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamine. Erivajadusega õppija toetamine. Mootorsõidukijuhi eksamineerija. Sõit pimedal ajal. Avalik õigus ja liiklusalased õigusaktid. Libedasõidu koolitus. Liikluskommunikatsioon. Arengutreeningul põhinevad aktiivõppemeetodid. Autokooli õppekava ja õppematerjalide koostamine. Sõiduki ehitus ning aktiivne ja passiivne turvalisus. MSJ õpetaja praktika.

Õpiväljundid

Vastab B- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja teadmistele ja oskustele esitatavatele kvalifikatsiooninõuetele.

Eeldused

B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend, vähemalt keskharidus, põhioskus arvuti laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt toime tulla arvuti kasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole selleks piisavad, siis tuleb need oskused omandada õpingute käigus)

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppimist toetavad õpperuumid (klassiruum). Kontaktõpe toimub nii lähiõppena, kui ka osaliselt kaugõppena reaalajas veebi teel (õppijad peavad olema koolituse ajal veebis ja osalema õppel aktiivselt, järele vaatamise võimalust ei pakuta).

koolitaja kompetentsus

Kõrgharidus mootorsõidukijuhi õpetaja koolitamisel, valdkondlik pädevus

Lõpetamistingimused

Loeng, grupitöö, interaktiivsed harjutused. Kontaktõppel osalemine 80 % ulatuses, vaatlus- ja õpetaja praktika sooritamine autokooli juures, arvestuse sooritamine, eksam, õpetaja poolt püstitatud iseseisva töö tegemine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tarmo Vanamõisa + külaliskoolitajad üle Eesti

Kursuse hind

2350 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
21.09.2023 13:15-17:30 Sissejuhatus koolitusse/liiklusteooria test Tarmo Vanamõisa, Tiina Alasoo Selgumisel
22.09.2023 10:00-17:30 Selgumisel
23.09.2023 10:00-17:30 Selgumisel
05.10.2023 10:00-17:30 Selgumisel
06.10.2023 10:00-17:30 Selgumisel
07.10.2023 10:00-17:30 Selgumisel
19.10.2023 10:00-17:30 Selgumisel
20.10.2023 10:00-17:30 Selgumisel
21.10.2023 10:00-17:30 Selgumisel
16.11.2023 10:00-17:30 Selgumisel
17.11.2023 10:00-17:30 Selgumisel
18.11.2023 10:00-17:30 Selgumisel
30.11.2023 10:00-17:30 Selgumisel
01.12.2023 10:00-17:30 Selgumisel
02.12.2023 10:00-17:30 Selgumisel
13.12.2023 10:00-17:30 Selgumisel
14.12.2023 10:00-17:30 Selgumisel
15.12.2023 10:00-17:30 Selgumisel
05.01.2024 10:00-17:30 Libedasõit Selgumisel
06.01.2024 10:00-17:30 Libedasõit Selgumisel
11.01.2024 10:00-17:30 Selgumisel
12.01.2024 10:00-17:30 Selgumisel
13.01.2024 10:00-17:30 Selgumisel
25.01.2024 10:00-17:30 Selgumisel
26.01.2024 10:00-17:30 Selgumisel
27.01.2024 10:00-17:30 Selgumisel
08.02.2024 10:00-17:30 Selgumisel
09.02.2024 10:00-17:30 MSJ õpetaja praktika kaitsmine/ettekanded Tarmo Vanamõisa Selgumisel
10.02.2024 10:00-17:30 Selgumisel
14.02.2024 10:00-17:30 Teooriatest Selgumisel
15.02.2024 10:00-17:30 MSJ õpetaja kvalifikatsioonieksam Komisjon Selgumisel
16.02.2024 10:00-17:30 MSJ õpetaja kvalifikatsioonieksam Komisjon Selgumisel