Kuidas märgata rühihäireid ja aidata neid korrigeerida
Kursuse kood LTC0138/1
Toimumise aeg 24.11.2017
Toimumise koht Räägu 49, Tallinn
Sihtgrupp Erinevate spordialade treenerid, instruktorid või kehalise kasvatuse õpetajad.
Eesmärk tõsta teadlikkust õige rühi olemusest ja komponentidest, saada teada rühi häiretest, õigest kehaasendist ja soovituslikust harjutusvarast.
Sisu Rühi olemus; rühi komponendid; rühi areng; rühti toetavad lihased; rühihäired ja lihaste tasakaalutus; rühihäireid soodustavad tegevused; õiged kehaasendid; soovituslik harjutusvara.
Õpiväljundid Teab rühi olemuse algtõdesid, on teadlik rühi häiretest ning oskab hinnata riske ja ohte. Oskab lihtsamate harjutustega aidata kaasa rühi korrigeerimisele.

Eeldused Oodatud osalema kõik teemast huvitatud inimestaga töötavad spetsialistid
Lõpetamistingimused Loeng, rühmatööd, praktiline harjutusvara ja arutelud.
Õpikeskkond kuni 30-kohaline semianriruum, mis toetab rühmatööde läbiviimist ning vajalik esitlustehnika olemasolu. Vajalik praktilise harjutusvara läbiviimise võimalikkus.
Koolitaja kompetentsus Saima Kuu on lõpetanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala ning omandanud doktorikraadi liikumis- ja sporditeadustes. Ta töötab Tallinna Ülikoolis loodus- ja terviseteaduste instituudis terviseteaduste lektorina. Ta õpetab massaaži, inimese anatoomiat ja füsioloogiat.
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Saima Kuu ( on lõpetanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala ning kaitsnud samas doktorikraadi
liikumis- ja sporditeadustes. Ta on varasemalt töötanud nii füsioterapeudina kui ka pedagoogi ning
õppealajuhatajana. Hetkel kureerib ta Tallinna Ülikoolis kehakultuuri õppekavasid ning jagab
teadmisi terviseteaduste valdkonnas. Tema peamisteks õppeaineteks on inimese
anatoomia ja füsioloogia, massaaž ning toitumise alused)
Kursuse hind 65 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi , 53467581, rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 20.11.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 24.11.2017    10:00-12:00 loeng Saima Kuu  
 24.11.2017    12:00-12:30 Lõunapaus    
 24.11.2017    12:30-15:00 Seminar/praktikum