Rakenduspsühholoogia: vaadates tulevikku
Kursuse kood AVC0024/3
Toimumise aeg 02.02.2019 - 27.04.2019
Toimumise koht Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilased, kes on huvitatud psühholoogiast.
Eesmärk saada vajalikud teadmised algava täiskasvanueluga edukalt toimetulemiseks.
Sisu Teemad käsitlevad konfliktidele lahenduse leidmist, oma tegevuste eesmärgistamist ning karjääriplaneerimist. Lisaks antakse ülevaade noori ohustavatest sõõmishäiretest ning sõltuvustest. Räägitakse ka paarisuhetest ning pereplaneerimisest.
Õpiväljundid mõistab paremini noore inimese väljakutseid ja dilemmasid ning inimese käitumise põhjuseid ja psühholoogilisi tagamaid; on avarama silmaringiga, oskab toime tulla keeruliste valikute ja olukordadega ning eesmärgistada oma tegevusi.
Eeldused Gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilased, kes on huvitatud psühholoogiast.
Lõpetamistingimused Õpilastel on võimalus osaleda loengutes aktiivselt, arutleda erinevatel teemadel, teha rühmatöid ning avaldada oma mõtteid esseevormis. Lisaks teooreetilistele loengutele, tutvustatakse ja kinnistatakse ainet videomaterjalide, kodutööde, rühmatööde ning rollimängudega. Loengutes kohalkäimine on soovituslik. Arvestuse (diplomi) annavad vähemalt viis õigeaegselt esitatud kodutööd. Tunnistuse kursusel osalemise eest annab vähemalt viies loengus kohalkäimine.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad psühholoogias või selle omandamine
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Rainer Mere
Kadri Pakaste
MIhkel Velström
Kaisa Linnamägi
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Bärbel Salumäe, +372 640 9369, barbel.salumae@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Sille Silluta, sille.silluta@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 04.02.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.02.2019    12:00-16:00 toitumine Rainer Mere S-240
 02.03.2019    12:00-16:00 Sõltuvused ja nendega toimetulek Kadri Pakaste S-240
 09.03.2019    12:00-16:00 turvalised suhted Rainer Mere S 240
 27.04.2019    12:00-16:00 õpioskused Hardi Sigus S-240
 
DOKUMENDID
Kursuse kirjeldus teemade kaupa.docx