FKC0079/1 - Final Cut Pro X montaaž

Koolitus on väikeettevõtte töötajale tasuta ja osalejad valitakse aadressile: katrin.sigijane@tlu.ee saadetud motivatsioonikirjade alusel.

Toimumise aeg

17.08.2020 - 21.08.2020

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, BFM Nova maja

Maht

48 akadeemilist tundi (kontaktõpe 40 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

väikeettevõtjad, kellel on vajadus luua oma promo ja -reklaammaterjale videomontaaži IOS (Mac) keskkonnas Final Cut Pro X programmiga

Eesmärk

saada põhjalik ülevaade montaažiprogrammist Final Cut Pro X ja rakendusvõimalustest; teha läbi praktilised harjutused eri tööriistadega.

Sisu

Final Cut Pro X keskkond, importimine, seaded, materjali logimine ja organiseerimine, esmase montaažirea loomine, lühikäsud. Montaaž muusikasse. Ülevaade montaaži teooriast ja reeglitest (ehk miks ja kuidas lõigata). Montaaži lõigete trimmimine (Ripple, Roll, Slip, Slide, Trim tööriistad). Dialoogi montaaž. Helitööriistad ja heli baasteadmised. Pildi ja heli sünkroniseerimine. Heli harjutus. Klipi kiiruse muutmine. Materjali stabiliseerimine. Blend modes. Läbipaistvus. Filtrite ja efektide kasutamine. Keyframidega parameetrite animeerimine. Transform, Crop ja Distort tööriistad. Pilt pildis. Värvikorrektsioon. 2D/3D tiitrid ja graafika. Multikaamera montaaž. Multikaamera muusikavideo harjutus Greenscreen. Eksportimine ja seaded. Lühikäskude kordamine ja enda materjaliga harjutamine.

Õpiväljundid

oskab montaaži põhivõtteid, programmi seadistamist, videomaterjali sisse võtmist, eri montaažitööriistade kasutamist, helitöötlust, efektitööd ning projekti masterdamist.

Eeldused

arvutioskus tavakasutaja tasemel, soovitavalt IOS (Mac) keskkonnas

õpikeskkond

arvutiklass, kus on arvutitesse paigaldatud Final Cut Pro X tarkvara

koolitaja kompetentsus

Režii (soovitavalt monteerija eriala) oskus vähemalt BA tasemel.

Lõpetamistingimused

kontaktõpe arvutiklassis, millele lisandub iseseisev töö enda filmitud materjaliga, milleks on monteeritud kokku vähemalt ühe 3-minutilise klipi tiitrite ja efektide

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Tarmo Rajaleid, BFM tehnikadirektor, montaaži õppejõud

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
17.08.2020 10:00-18:00 Tarmo Rajaleid, BFM
18.08.2020 10:00-18:00 Tarmo Rajaleid, BFM
19.08.2020 10:00-18:00 Tarmo Rajaleid, BFM
21.08.2020 10:00-18:00 Tarmo Rajaleid, BFM