KUC0062/1 - Draamateraapia rakendamise baaskoolitus

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

15.05.2015

Registreerimise tähtaeg

01.05.2015

Toimumise koht

Räägu 49, Tallinn

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi, iseseisevõpe 18 tundi)

Sihtgrupp

neile, kes töötavad lastega, noortega, erivajadustega inimestega või teevad muud klienditööd ja soovivad tutvuda väljunditega, mis puudutavad spontaansust, improvisatsiooni, mängulisust, lugusid meis ja meie ümber

Eesmärk

tutvustada draamateraapia meetodeid, tehnikaid ja rakendamise võimalusi, äratada huvi DT väljundite vastu ja arendada õppija loovust ja isikupära, arendada osaleja julgust, teadlikku mõtteviisi, mängulisust, suhtlemisoskuseid ja empaatilisust.

Sisu

Fookus on spontaansusel, kogemuslikkusel, mängulisusel, rollimängudel, mitteverbaalsusel ja koostegemisel. Õppevormiks on miniloeng, rühmatööd, praktilised harjutused, arutelud, iseseisvad tööd. Hetke unikaalsus ja kordumatus. Võimalus vaadata enesesse.

Õpiväljundid

kursuse läbinu tunneb DT elemente ja tehnikate kasutamise võimalusi ning oskab kasutada neid oma töös ja isiklikus elus; märkab seoseid emotsioonide ja käitumise vahel ja on vabam loomingulises eneseväljenduses. Kursuse läbimine annab grupiõppe kogemuse turvalises keskkonnas ning toetab isiklikku ja kollektiivset identiteeti.

Eeldused

Varasemad draamakogemused ei ole nõutud.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Heli Preismann, draamaterapeut

Kursuse hind

35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Kunstide Instituut, Merle Põld, 6391766, merle.pold@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
15.05.2015 10:00-17:15 Heli Preismann 317