Argumenteerimisoskused õppetegevuse toetamiseks kõrgkoolis
Kursuse kood HRC0114/1
Toimumise aeg 31.05.2018 - 01.06.2018
Toimumise koht Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-410
Sihtgrupp Eesti kõrgkoolide õppejõud (kes õpetavad üliõpilasi)
Eesmärk on toetada kõrgkoolide õppejõudude struktureeritud ja analüütilise mõtlemise ning argumenteeritud suhtlemise oskuseid, mida on võimalik kasutada tööalastes situatsioonides (sh õppetegvuses)
Sisu Suhtlusolukordi iseloomustavaid tegurid, mis loovad eeldused igasuguse kommunikatsiooni toimumiseks. Argumenteeritud suhtluse põhitõed. Harjutused kinnistamaks argumendi koostamise, kuuldud argumentide analüüsimise ning nendele reageerimise oskust. Läbivalt on rõhk konstruktiivse arutelu edendamise tehnikatel.
Õpiväljundid - oskavad hinnata, millistes suhtlusolukordades on mõistlik kasutada argumenteerimisoskust ning millised olukorrad ei võimalda tulemuslikku suhtlemist;
- oskavad moodustada argumente, neid ära tunda ja neile reageerida;
- mõistavad vestluskaaslaste kuulamise olulisust ning tunnevad struktuurse kuulamise põhitõdesid;
- oskavad analüüsida argumentatsiooni, leida sellest nõrgad kohad;
- oskavad esitada argumenteeritud seisukohti kirjalikult ja suuliselt;
- tunnevad levinumaid demagoogiavõtteid ning teavad, kuidas neile reageerida;
- oskavad tekitada ja hoida kolleegide vahel ratsionaalset arutelu, kus kõik saavad sõnast „argument“ ühte moodi aru.
Eeldused Õppejõuna töötamine kõrgkoolis
Lõpetamistingimused Teooriat toetatakse katsete, näidete ja harjutustega. Harjutusi sooritatakse individuaalselt, paarides ja grupiaruteluna. Valdavalt kasutatakse aktiivõppe meetodeid. Läbivalt on koolituse rõhk konstruktiivse arutelu edendamise tehnikatel.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Koolitaja on tegevväitleja, kohtunik kui ka treener ning saavutanud Eesti Meistri tiitli ning osalenud Euroopa meistrivõistlustel. Töötab advokaadibüroos juristina. Magistriraad omandamisel Tartu Ülikoolis (õigusteaduskond).
Maht 12 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Kätliin Lember
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond
Minimaalne osalejate arv 14
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 29.05.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 31.05.2018    10:00-15:30 Koolitus   T-410
 01.06.2018    10:00-15:30 Koolitus   T-410
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp