HKC0225/2 - Praktiline haridustehnoloogia distantsilt

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.03.2024 - 17.02.2025

Registreerimise tähtaeg

29.02.2024

Toimumise koht

Google Meet

Maht

130 akadeemilist tundi (kontaktõpe 60 tundi, iseseisevõpe 70 tundi)

Sihtgrupp

õpetajad ja haridustöötajad

Eesmärk

arendada oma digipädevusi õpetaja digipädevuse mudelist lähtuvalt, omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega.

Sisu

Õppija ja õpetaja digipädevuse mudel. Pädevuste monitooring. Tööalane refleksioon. Õpimapi loomine Google Sites baasil. Koostöö kolleegidega. Info süstematiseerimine ja jagamine. Eesmärgipärane enesetäiendus. Õppetegevus ja tehisintellekt. Autoriõigused. Litsentsid ja vabavaralised andmebaasid. Arvutigraafika. Mängustamine väikevahenditega (bingo, puzzled, ristsõnad). Valmismängud internetis. Viktoriinide ja testide loomine (Quizizz). Hindamismudelite aluspõhimõtted ja loomine. Juhendite loomine. Ekraanisalvestus. Audiosalvestus. Õppeülesannete loomine Sisuloome keskkonnas. Ühistöö veebis Google Drive näitel. Ühistöö veebis erinevate programmidega (Padlet vm). Interaktiivne esitlus (Nearpod vm). Videotöötlus. Fototöötlus. Animatsioon

Õpiväljundid

analüüsib ennast õpetaja digipädevusmudelist lähtuvalt; teab õpilase digipädevusmudelit; reflekteerib oma arengut õpimapis nii, et iga õpitud töövahendiga loob ühe praktilise õppevahendi ja kirjeldab õppevahendi kasutamist tööalaselt.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös; Google konto omamine

koolitaja kompetentsus

pedagoogiline kõrgharidus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe

Lõpetamistingimused

Tuleb esitada iga mooduli keskel ja järel praktiline töö ja eneserefleksioon elektroonilises õpimapis. Tuleb osaleda veebiseminarides.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Airi Aavik, Tiina Alasoo, Kairi Mustjatse, Margit Ojaots,

Kursuse hind

489 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.03.2024 15:00-17:15 Õppija ja õpetaja digipädevuse mudel. Pädevuste monitooring. Airi Aavik Google Meet
18.03.2024 15:00-17:15 Tööalane refleksioon. Õpimapi loomine Google Sites baasil. Airi Aavik Google Meet
01.04.2024 15:00-17:15 Koostöö kolleegidega. Info süstematiseerimine ja jagamine. Margit Ojaots Google Meet
15.04.2024 15:00-17:15 Eesmärgipärane enesetäiendus. Õppetegevus ja tehisintellekt. Airi Aavik Google Meet
29.04.2024 15:00-17:15 Autoriõigused. litsentsid ja vabavaralised andmebaasid. Airi Aavik Google Meet
13.05.2024 15:00-17:15 Arvutigraafika. Canva Tiina Alasoo Google Meet
27.05.2024 15:00-17:15 Arvutigraafika. Genial.ly Margit Ojaots Google Meet
10.06.2024 15:00-17:15 Mängustamine erinevate väikevahenditega (bingo, puzzled, ristsõnad). Valmismängud internetis. Airi Aavik Google Meet
26.08.2024 15:00-17:15 Mängustamine (Wordwall jne). Airi Aavik Google Meet
09.09.2024 15:00-17:15 Viktoriinide ja testide loomine (Quizizz). Tiina Alasoo Google Meet
23.09.2024 15:00-17:15 Hindamismudelite aluspõhimõtted ja loomine. Airi Aavik Google Meet
14.10.2024 15:00-17:15 Juhendite loomine. Airi Aavik Google Meet
28.10.2024 15:00-17:15 Ekraanisalvestus. Audiosalvestus. Airi Aavik Google Meet
11.11.2024 15:00-17:15 Õppeülesannete loomine Sisuloome keskkonnas. Kairi Mustjatse Google Meet
25.11.2024 15:00-17:15 Ühistöö veebis Google Drive näitel. Kairi Mustjatse Google Meet
09.12.2024 15:00-17:15 Ühistöö veebis erinevate programmidega (Padlet vm). Margit Ojaots Google Meet
06.01.2025 15:00-17:15 Interaktiivne esitlus (Nearpod vm). Kairi Mustjatse Google Meet
20.01.2025 15:00-17:15 Videotöötlus Airi Aavik Google Meet
03.02.2025 15:00-17:15 Fototöötlus Tiina Alasoo Google Meet
17.02.2025 15:00-17:15 Animatsioon Margit Ojaots Google Meet