HRC0236/1 - Õpetamise toetamine kõrgkoolis: meetodid suurtele ja väikestele gruppidele

NB! Sihtgrupp: kõrgkoolis töötavad õppejõud
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

03.12.2019

Registreerimise tähtaeg

02.12.2019

Toimumise koht

Tallinn, Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, T-415

Maht

4 akadeemilist tundi (kontaktõpe 4 tundi)

Sihtgrupp

Eesti kõrgkoolis õpetavad õppejõud

Eesmärk

arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajalikku personaalset kompetentsust; tutvuda alternatiivsete võimalustega õpetamiseks eri suurustes õppegruppides.

Sisu

Suured vs väikesed õppegrupid. Õppegruppide toimimise dünaamika ning õppejõu võimalused ja strateegiad. Aktiivõppe ja koosõppimise meetodid.

Õpiväljundid

teab suurte ja väikeste õppegruppide eripärasid ja dünaamikat ning oskab õpet vastavalt disainida;
oskab rakendada aktiivõppe meetodeid ja koostööpõhist õpetamist.

Eeldused

Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna

õpikeskkond

Tänapäevased Tallinna Ülikooli õpperuumid koos vajaliku esitlustehnikaga

koolitaja kompetentsus

Valdkonna ekspert, varasem koolitamise kogemus.

Lõpetamistingimused

Lühiloengu formaat, arutelu, grupitöö

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Halliki Põlda

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse elluviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
03.12.2019 14:00-17:15 T-415