Ettevalmistus muusika õppimiseks ülikoolis
Kursuse kood FKC0017/2
Toimumise aeg 19.02.2019 - 11.06.2019
Toimumise koht BFM, Narva nt.27, Tallinn
Sihtgrupp muusika erialadest huvitatud gümnasistid
Eesmärk tutvustada muusika aineid tulevastele bakalaureuse- (IKUMUMU) või magistriõppe (muusikaõpetaja) üliõpilastele.
Sisu Sisseastumisnõuete tutvustus solfedžos, klaveris, laulmises, dirigeerimises.Praktiline juhendamine
Õpiväljundid teab sisseastumisnõudeid ja suudab hinnata oma oskusi sisseastumiseksamite ettevalmistamisel.
Eeldused muusika erialadest huvitatus
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine lähiõppes
Õpikeskkond Muusikaklassid vajalike instrumentidega
Koolitaja kompetentsus Kõik juhendajad on BFMi õppejõud
Maht 1 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 2)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Klaver-Pille Saar, BFM klaveriõpetuse lektor, Solfedžo- Merike Aarma, muusikapedagoog
Kursuse hind 24 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 2
Korraldaja Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp