LTC0442/2 - Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

14.09.2023 - 23.03.2024

Registreerimise tähtaeg

08.09.2023

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

758 akadeemilist tundi (kontaktõpe 252 tundi, iseseisevõpe 506 tundi)

Sihtgrupp

Avaliku sektori töötajad ja ettevõtjad, kes puutuvad kokku vaidluste lahendamisega. Õigusteaduste ja psühholoogia üliõpilased. Inimeste/rühmade/organisatsioonide vaheliste konfliktide lahendamise ja - ennetamisega tegelevad isikud (advokaadid, kohtunikud, psühholoogid, personalitöötajad, töövaidlustega tegelevad spetsialistid, pere- ja ohvrilepitusega tegelevad spetsialistid, notarid, keskastme ja tippjuhid jne).

Eesmärk

omandada mikrokraad lepituse õiguslikus ja psühholoogilises käsitlusitluses, avardada üldist silmaringi lepitusega seonduva õigusregulatsioonide ja psühholoogia tundmiseks; saada kogemus lepitamise olukordade lahendamises ja mõtestamises.

Sisu

Lepitusmenetluse käsitlus õigusteoreetiliste ja psühholoogiliste teadmiste käsitluses – konflikt, konflikti rahumeelne lahendamine, konflikti kohtuvälise lahendamise meetodid.

Õpiväljundid

tunneb lepituse õiguslikke ja psühholoogilisi põhimõisteid ja käsitlusi, oskab lepitajana neid kasutada, on võimeline ja soovib osaleda vaidlustes lepitajana.

Eeldused

Omab vähemalt bakalaureusekraadi, tunneb huvi lepituse õigusliku ja psühholoogilise käsitluse vastu.

õpikeskkond

Kontaktõpe toimub sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Kontaktõppe korralduses võidakse teha muudatusi riigis kehtestatud piirangute korral.

koolitaja kompetentsus

Mikrokraadi programmi eest vastutavad oma erialal tunnustatud õppejõud.

Lõpetamistingimused

Kontaktõppes on teemakohaseid loenguid, seminare, rühmatöid, juhtumite praktilisi lahendusi jne. Tähtsustatakse interaktiivset õpet, õppematerjalide läbitöötamist ja iseseisvat kogemuslikku õppimist. mikrokraadi saamiseks tuleb läbida kõik moodulid.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Margus Ott, Mare Merimaa, Tanel Kalmet, Norman Aas, Meelis Eerik, Tiina Pajuste, Katrin Kullassepp, Kristjan Kask, Aleksander Pulver, Jaanus Kangur, Arno Baltin, Hannes Kuhlbach

Kursuse hind

2400 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
14.09.2023 10:00-11:30 Sissejuhatus kursusele Mare Merimaa, Arno Baltin M-649
14.09.2023 11:45-13:15 ülevaate erinevatest vaadetest konfliktile - filosoofiline, sotsioloogiline, psühholoogiline, teoloogiline Margus Ott M-649
14.09.2023 14:00-15:30 ülevaate erinevatest vaadetest konfliktile - filosoofiline, sotsioloogiline, psühholoogiline, teoloogiline Margus Ott M-649
14.09.2023 15:45-17:15 Lepitamise õiguslik regulatsioon Tiina Pajuste M-649
15.09.2023 10:00-15:30 Lepitamise õiguslik regulatsioon Tiina Pajuste M-648
15.09.2023 15:45-17:15 Lepitamise õiguslik regulatsioon Mare Merimaa M-648
16.09.2023 10:00-17:15 Lepitamise õiguslik regulatsioon Mare Merimaa M-648
05.10.2023 10:00-17:15 Lepitamise õiguslik regulatsioon Meelis Eerik T-318
06.10.2023 10:00-17:15 Taastav õigus Jaanus Kangur M-649
07.10.2023 10:00-17:15 Läbirääkimiste psühholoogia Arno Baltin M-648
02.11.2023 10:00-17:15 Läbirääkimiste psühholoogia Arno Baltin M-649
03.11.2023 10:00-13:15 Lepitamise õiguslik regulatsioon Meelis Eerik M-649
03.11.2023 14:00-17:15 Lepitamise õiguslik regulatsioon Tanel Kalmet M-649
04.11.2023 10:00-17:15 Taastav õigus Jaanus Kangur M-648
16.11.2023 10:00-17:15 Lepitamise õiguslik regulatsioon Norman Aas M-649
17.11.2023 10:00-13:15 Ksitlustehnikad Kristjan Kask M-648
17.11.2023 14:00-17:15 Otsustamise psühholoogia Hannes Kuhlbach M-648
18.11.2023 10:00-17:15 Taastav õigus Jaanus Kangur M-648
07.12.2023 10:00-13:15 Lepitamise õiguslik regulatsioon Norman Aas M-648
07.12.2023 14:00-17:15 Lepitamise õiguslik regulatsioon Tanel Kalmet M-648
08.12.2023 10:00-13:15 Küsitlemistehnikad Kristjan Kask M-648
08.12.2023 14:00-17:15 Otsustamise psühholoogia Hannes Kuhlbach M-648
09.12.2023 10:00-17:15 Läbirääkimiste psühholoogia Arno Baltin M-648
11.01.2024 10:00-13:15 Lepitamise õiguslik regulatsioon Tanel Kalmet M-648
11.01.2024 14:00-17:15 Mõjustamise psühholoogia Katrin Kullasepp M-648
12.01.2024 10:00-17:15 Otsustamise psühholoogia Hannes Kuhlbach M-648
13.01.2024 10:00-17:15 Lepitamise psühholoogia Arno Baltin M-648
25.01.2024 10:00-13:15 Mõjustamise psühholoogia Katrin Kullasepp M-648
25.01.2024 14:00-17:15 Lepitamise õiguslik ja psühholoogiline praktikum M-648
26.01.2024 10:00-13:15 Individuaalsed erinevused Aleksander Pulver M-648
26.01.2024 14:00-17:15 Lepitamise psühholoogia Arno Baltin M-648
27.01.2024 10:00-13:15 Individuaalsed erinevused Aleksander Pulver M-648
27.01.2024 14:00-17:15 Lepitamise psühholoogia Arno Baltin M-648
08.02.2024 10:00-13:15 Lepitamise psühholoogia Arno Baltin M-648
08.02.2024 14:00-17:15 Individuaalsed erinevused Aleksander Pulver M-648
09.02.2024 10:00-13:15 Lepitamise psühholoogia Arno Baltin M-648
09.02.2024 14:00-17:15 Individuaalsed erinevused Aleksander Pulver M-648
10.02.2024 10:00-13:15 Individuaalsed erinevused Aleksander Pulver M-648
10.02.2024 14:00-17:15 Lepitamise õiguslik ja psühholoogiline praktikum M-648
29.02.2024 10:00-17:15 Lepitamise õiguslik ja psühholoogiline praktikum M-648
01.03.2024 10:00-17:15 Lepitamise õiguslik ja psühholoogiline praktikum M-648
02.03.2024 10:00-17:15 Lepitamise õiguslik ja psühholoogiline praktikum M-648
21.03.2024 10:00-17:15 Lepitamise õiguslik ja psühholoogiline praktikum M-648
22.03.2024 10:00-17:15 Lepitamise õiguslik ja psühholoogiline praktikum M-648
23.03.2024 10:00-15:30 Lepitamise õiguslik ja psühholoogiline praktikum M-648
23.03.2024 15:30-17:15 Kursuse kokkuvõtted ja tagasiside Arno Baltin, Mare merimaa M-648

MOODULID

Lepitamise õiguslik regulatsioon

Taastav õigus

Läbirääkimiste psühholoogia

Küsitlemistehnikad

Otsustamise psühholoogia

Lepitamise psühholoogia

Mõjustamise psühholoogia

Lepitamise õiguslik ja psühholoogiline praktikum

Individuaalsed erinevused