HKC0234/1 - Back-End arendus

Antud koolitus on osalistele tasuta ning rahastatud Haapsalu kolledži Erasmus+ projektist "Developing web development front-end and back-end microdegrees". Koolitusega testime arendusel olevat mikrokraadi. Koolituse käigus ootame osalistelt pidevat tagasisidet koolituse ülesehituse ning kasutatavate materjalide kohta.
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

12.02.2024 - 08.07.2024

Registreerimise tähtaeg

08.02.2024

Toimumise koht

Lihula mnt 12/1, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Maht

416 akadeemilist tundi (kontaktõpe 120 tundi, iseseisevõpe 296 tundi)

Sihtgrupp

täiskasvanud, kellel pole eelnevat Back-End tarkvaraarendusealast kogemust, kuid soovivad omandada oskusi Back-End tarkvaraarenduse valdkonnas

Eesmärk

Omandada terviklik arusaam serveripoolsete rakenduste arendamisest alates põhilistest programmeerimiskontseptsioonidest ja tarkvara arendusmeetoditest kuni andmebaaside ja rakendusliideste loomiseni.

Sisu

Tarkvaraarendus. Programmeerimise alused. Back-End raamistikud. Andmebaasid

Õpiväljundid

Omab ülevaadet tänapäevastest tarkvaraarenduspõhimõtetest. Kasutab koodi ja dokumentatsiooni haldamiseks koodihalduskeskkonda Github. Rakendab põhilisi programmeerimiskonstruktsioone, nagu andmetüübid, tsüklid, tingimussõnad ja funktsioonid. On saanud ülevaate relatsiooniandmebaaside loomise põhimõtetest. Kavandab ja juurutab rakendusliideses vajadustele vastava andmebaasi. Loob iseseisvalt etteantud nõuetele vastava rakendusliidese NodeJS-i ja Express raamistiku abil.

Eeldused

Elementaarsed arvutioskused. Huvi programmeerimise ja tarkvaraarenduse vastu. Eelnev programmeerimisega kokkupuude pole vajalik.

koolitaja kompetentsus

IT-alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.

Lõpetamistingimused

Õppemeetodid: kontaktõpe, online konsultatsioonid. Iseseisvateks töödeks on õppejõu poolt konstrueeritud ülesanded, mis sisaldavad: tööriistade rakendamist, dokumenteerimist testimist, analüüsimist.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Martti Raavel

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

MOODULID

Andmebaasid

Back-End raamistikud

Programmeerimise alused

Tarkvaraarendus