Muusikateraapia meetodid ja tehnikad ("Muusikateraapia alused " koolituse moodul)
Kursuse kood LTC0072/2
Toimumise aeg 01.12.2017 - 02.02.2018
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.
Eesmärk saada ülevaade muusikateraapias rakendatavatest terapeutilistest meetoditest ja põhitehnikatest ning õppida neid kasutama.
Sisu Aktiivse/Ekspressiivse ja retseptiivse muusikateraapia meetodid ja tehnikad ning nende praktiline rakendamine. Vokaalne sekkumine ja terapeutiline hääletöö. Tehnikate kombineerimine. Paari- ja rühmatehnikad muusikateraapias
Õpiväljundid - teab retseptiivse ja aktiivse muusikateraapia peamistest tehnikatest ja nende rakendusvõimalustest;
- oskab valida sobivat muusikat, kasutada muusikainstrumente ja häält ning teraapilisi toetavaid tehnikaid teraapilises suhtes;
- on valmis koostama iseseisvaid teraapilisi harjutusi ja neid eesmärgipäraselt kasutama;
- oskab luua muusika abil kontakti ja suhelda kliendiga mitteverbaalselt ja verbaalselt.

Eeldused huvi muusikateraapia vastu
Lõpetamistingimused Kursuse käigus töötatakse iseseisva tööna läbi kohustuslik kirjandus ja esitatakse läbitöötatud kirjandusele tuginev arvestustöö. Iseseisva töö sisu:
Kohustusliku kirjanduse läbilugemine, muusikateose analüüs teraapilisest kontekstist lähtudes, enesearengu analüüs ja reflektsioon protsessipäevikus
Õpikeskkond 20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel
Koolitaja kompetentsus Eve Lukk PhD, on muusikaterapeut ja terapeutilise hääletöö meetodite arendaja, koolitaja ja lektor, kaitsnud doktorikraadi muusikateadustes muusikateraapia suunal Hamburgi Muusika ja Teatri Ülikoolis (Hochschule für Musik und Theater Hamburg). Muusikaterapeudina töötab ajutrauma järgsete klientidega, psüühikahäirete ja vaimupuudega noortega rehabilitatsioonis ning terapeutilise hääletöö enesearengurühmadega
Kaia Laurik MSc, muusikaterapeut, kes töötab loovterapeudina PERH psühhiaatrikliinikus eakate ja psüühiliste erivajadustega täiskasvanutega ning rakendab vibroakustilist teraapia meetodit laste ja täiskasvanute sihtrühmaga.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 36 tundi, iseseisevõpe 120)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Eve Lukk, PhD; Kaia Laurik, MSc
Kursuse hind 252 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391752, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 31.08.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 01.12.2017    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad K.Laurik Rä49- 414
 02.12.2017    10:00-13:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad K.Laurik Rä49- 414
 02.12.2017    14:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad E.Lukk Rä49- 414
 05.01.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad E.Lukk Rä49- 414
 06.01.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad E.Lukk Rä49- 414
 02.02.2018    14:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad E.Lukk Rä49- 414