TSC0013/2 - Kuidas treener saab spordipsühholoogiat kasutada?

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

27.02.2014 - 10.04.2014

Registreerimise tähtaeg

20.02.2014

Toimumise koht

Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudis, Tallinn, Tondi 55
https://maps.google.com/

Maht

16 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi)

Sihtgrupp

Ükskõik millise spordiala treener, instruktor või kehalise kasvatuse õpetaja

Eesmärk

täiendada oma oskustepagasit treenerina spordipsühholoogiliste võtetega, mille kasutamine aitab luua usalduslikku kontakti ning hoida treenitavat sportlast või õpilast jätkusuutlikult spordiga tegelemas.

Sisu

I seminar. Käsitlemist leiab spordipsühholoogia – milleks, kellele ja millal? Kuidas suhtlemist efektiivsemaks muuta? Treener ei ole spordipsühholoog, aga ta saab palju teha. Kust alustada? Esimeseks sammuks oleks eduka suhtluskliima arendamine enda õpilaste ja sportlastega ning spordiga kokku puutuvate lähedastega (enamasti vanemad). Käsitletakse olulisi tegureid suhtlusel vanematega ja kuidas suhtlust sportlasega kohandada vastavalt arengufaasile.
II seminar. Motivatsioon spordis. Kuidas kujundada motiveerivat saavutuskeskkonda? Kuidas võib mõjutada treeningu- ja õpikeskkonnakliima seda, milliseks kujuneb sportlase/lapse mõttemuster? Mida saaks treener teha, et soodustada sportlases arengule suunatud mõttemustrit? Käsitletakse “andekuse” ja “mitte-andekuse” müüdist. Kuidas aidata kaasa sportlaste/õpilaste motivatsiooni tugevnemisele ning teguritest, mis mängivad rolli spordi nautimisel ja selle jätkamisel
III Seminar: Arendame arukaid sportlasi. Kuidas panna sportlasi iseseisvalt mõtlema ja treeningust maksimumi saama? Kuidas aidata sportlasel ka iseenda treenerid olla? Kuidas arendada sportlase enda analüüsivõimet ning viia grupis üksteist edasi? Käsitletakse võistluseelset ja –järgset analüüsi ning kuidas seda soorituse parandamiseks ning arenguks ära kasutada. Õpime kasutama nii analüüsimist, eesmärkide seadmist kui ka teisi keskendumise tehnikaid treeningust maksimumi saamisel.
IV seminar: Sportlase toetamine võistlustel: positiivse häälestuse tehnikad. Kuidas saada endaga paremaks sõbraks, mis on sellest kasu minu spordi kogemuse ja/või soorituse parandamisel? Räägime konkreetsetest tehnikatest, mida saaks treener sportlase positiivse mõtlemise soodustamiseks kasutada, näiteks võtmefraasid, toimetuleku kaardid, positiivsuse kaardid ja enesekohased laused.

Õpiväljundid

teadmiste pagas on täienenud rea psühholoogiliste tööriistadega, mis aitavad kujundada püsivalt motiveerivat õhustikku treeningutel.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

ülikoolilinnak

koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert

Lõpetamistingimused

aktiivne osalemine lähiõppes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kristel Kiens (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MA sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. Omavad kogemust treenerina töötades kui ka ise sportlasena saavusspordis.

Kursuse hind

130 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Osavõtumaks registreerides korraga kõigile seminaridele kokku on 130 eurot (sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi). Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (4 seminari = 16 ak h). Eelneval teatamisel võimalik osavõtumaksu tasuda osadekaupa. Osavõtumaks valides seminare eraldi teemadena on 39 eurot seminari kohta (sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipausi). Osaleja saab Tallinna Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse (1 seminar = 4 ak h).

Korraldaja

Terviseteaduste ja Spordi Instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6996555, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
27.02.2014 11:00-14:45 Spordipsühholoogia – milleks, kellele ja millal? Kuidas suhtlemist efektiivsemaks muuta? Kristel Kiens ja Snezana Stoljarova Tondi 55 (II korrus), Tallinn
13.03.2014 11:00-14:45 Motivatsioon spordis: kuidas kujundada motiveerivat saavutuskeskkonda? Kristel Kiens ja Snezana Stoljarova Tondi 55, (II korrus), Tallinn
27.03.2014 11:00-14:45 Arendame arukaid sportlasi: kuidas panna sportlasi iseseisvalt mõtlema ja treeningust maksimumi saama? Kristel Kiens ja Snezana Stoljarova Tondi 55 (II korrus), Tallinn
10.04.2014 11:00-14:45 Sportlase toetamine võistlustel: positiivse häälestuse tehnikad. Kristel Kiens ja Snezana Stoljarova Tondi 55, (II korrus), Tallinn

DOKUMENDID