Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste toetamine ja nende eneseregulatsioon
Kursuse kood HKC0065/1
Toimumise aeg 24.03.2018
Toimumise koht Haapsalu, Lihula mnt 12, TLÜ Haapsalu kolledž
https://www.google.com/maps/place/Lihula...
Sihtgrupp Kõik huvilised
Eesmärk saada ülevaade lahenduskeskse lähenemise töövõtete oskuste ja vastutuse õpetamisest koolis ning viha juhtimise oskusest.
Sisu Laste eneseregulatsioon. Lahenduskeskse lähenemise töövõtted koolis: oskuste ja vastutuse õpe. Viha tunne ja agressiivne käitumine. Miks vihaga toimetulek on lapse jaoks raske? Viha juhtimise oskused. Kiindumussuhe
Õpiväljundid on saanud ülevaate lahenduskeskse lähenemise töövõtete oskuste ja vastutuse õpetamisest koolis ning viha juhtimise oskustest.
Eeldused Valmisolek õpitut rakendada.
Lõpetamistingimused Õppija osaleb koolituspäeval.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalusi.
Koolitaja kompetentsus Psühholoogia magister
Maht 6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Merili Reimer
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haapsalu kolledž, Heli Temper, 53543495, heli.temper@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 19.03.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 24.03.2018    10:00-16:00