Kuidas arendada ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse kujundamiseks vajalikke äriideede elluviimise ja väärtuse loomise oskusi majandus- ja ettevõtlusõppes?
Kursuse kood AYC0263/1
Toimumise aeg 27.11.2018
Toimumise koht Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool
Sihtgrupp Üldhariduskoolide ja kutsehariduse ettevõtlus-ja majandusõpetajad
Eesmärk Toetada üldhariduskoolide ettevõtlus-ja majandusõpetajaid ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevuse komponentide mõistmisel, hindamisel ning nende arendamisel tundide raames. Sh. kasutada abivahendina ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusi kirjeldavat abimaterjali.
Sisu Ettevõtluspädevuse mudel ning alakomponentide jaotus.
Mõtlemisoskused ja äriideede elluviimine ettevõtluspädevuse osana.
Moodle keskkond ettevõtlusõppe toetamisel.
Väärtust loov mõtlemine ettevõtluspädevuses. Äriideede elluviimise valdkond ettevõtluspädevuses.
Praktilised harjutused
Õpiväljundid Mõistab mõtlemisoskuseid (kognitiivseid protsesse) ja äriideede elluviimise valdkonda ettevõtluspädevuse osana. Omab ülevaadet ettevõtlusõpet toetava Moodle keskkonna ülesehitusest. Omab praktiliste nippide kogumit ettevõtlikkus- ja ettevõtluspädevusega seotud väärtust loova mõtlemise ja äriideede elluviimise valdkonna arengu toetamiseks enda klassiruumis.
Eeldused Õpetamise kogemus.
Lõpetamistingimused Aktiivne osalemine koolitusel ja praktilise ülesande lahendamine meeskonnas. Koolitusel kasutatakse mitmekesiseid õppijaid kaasavaid ja õppimist toetamist meetodeid sh meeskonnatöö, praktiline harjutus, ideekaart ja mõistekaart ning grupiarutelu.
Õpikeskkond Kontaktpäev toimub auditooriumis, kus on olemas teisaldatavat toolid ja lauad, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Osalejad, kellel on võimalik, võiksid kaasa võtta ka oma sülearvuti.
Koolitaja kompetentsus pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus
Maht 8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Grete Arro, Elbe Metsatalu, Anu Olvik
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 27.11.2018    09:30-10:00 Kogunemine ja tervituskohvi   T-415
 27.11.2018    10:00-12:00 Ettevõtluspädevuse mudel ning alakomponentide loogiline jaotus. Väärtust loov mõtlemine ja äriideede elluviimine ettevõtluspädevuse osana. Moodle keskkond ettevõtlusõppe toetamisel.   T-415
 27.11.2018    12:00-12:45 Lõuna    
 27.11.2018    12:45-14:45 Väärtust loov mõtlemine ettevõtluspädevuses. Praktilised harjutused.    
 27.11.2018    14:45-15:00 Kohvipaus    
 27.11.2018    15:00-17:00 Äriideede elluviimise valdkond ettevõtluspädevuses. Praktilised harjutused.