Spordi üldained - Nooremtreener, tase 4
Kursuse kood LTC0175/3
Toimumise aeg 05.04.2019 - 28.04.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/place/R%C3%A...
Sihtgrupp Nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlejad; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased; huvilised.
Eesmärk saada teoreetilised baasteadmised nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlemiseks.
Sisu Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul - 8 tundi
Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul - 16 tundi
Biomeditsiiniliste ainete moodul - 26 tundi
Õpiväljundid omab teoreetilisi baasteadmisi nooremtreeneri (tase 4) kutseeksami sooritamiseks spordi üldainete osas;
teab ettevõtluse ja organisatsioonide vorme ning töösuhteid reguleerivaid õigusakte;
teab sportliku treeningu aluseid;
tunneb kehaliste võimete arendamise teooriaid ja metoodikad;
teab treeningu füsioloogilisi aluseid;
teab ealisi ja soolisi iseärasusi;
teab grupitöö aluseid;
omab teadmisi spordipedagoogikast ja spordipsühholoogiast.
Eeldused Abitreener tase 3 kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.
Lõpetamistingimused Õppetöö toimub loengu/seminari vormis. Arutelude tekke eelduseks on osalejate varasem tutvumine õppematerjalidega, mis on leitavad http://www.sport.ee/et/treenerid

Sporti reguleerivad seadused ja konventsioonid - 2 tundi
Erinevad ettevõtlusvormid, asutus, organisatsioon - 2 tundi
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid ja kasutatavad põhimõisted - 2 tundi
Sponsorlus spordis - 2 tundi
Sporditehnika ratsionaalsus, hindamise metoodika, vigade määratlemine ja analüüs - 2 tundi
Õppimine ja õpetamine treeningprotsessis. Treeneri rollid - 2 tundi
Sporditreeningu komponendid - 2 tundi
Sporditreeningu planeerimise tasemed - 2 tundi
Põhiliste kehaliste võimete - jõu, kiiruse, vastupidavuse, painduvuse ja osavuse liigid ja nende arendamiseks kasutatavad harjutused ja treeningmeetodid - 2 tundi
Tugiliikumisaparaat, selle aktiivsed ja passiivsed osad -2 tundi
Lihaskoe ehitus ja funktsioneerimine - 2 tundi
Sportlase kehaline areng ja bioloogiline vanus - 2 tundi
Treeningu mõju lihastele ja abistruktuuridele -2 tundi
Aine-ja energiavahetus -2 tundi
Südame-veresoonkonna ja hingamissüsteemi talitlus - 2 tundi
Noortespordi meditsiinilised probleemid - 2 tundi
Lihase jõud, kiirus, võimsus ja vastupidavus - 2 tundi
Lihastegevuse energeetika, aeroobne ja anaeroobne töörežiim - 2 tundi
Lihaste düsbalanss ja terviseriskiga kehalised harjutused - 2 tundi
Treeningu mõju teistele organsüsteemidele - 2 tundi
Ületreening ja ülekoormussündroom -2 tundi
Tervisliku toitumise põhimõtted -2 tundi
Grupitöö alused - 2 tundi
Noorte spordipsühholoogia - 2 tundi
Psühholoogilised oskused spordis: eesmärkide püstitamine - 1 tund
Psühholoogilised oskused spordis: keskendumine - 1 tund
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus Vastava aine õppejõud ülikoolis, eriala spetsialist
Maht 1.5 EAP (kontaktõpe 50 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Karin Baskin PhD, Kaivo Thomson PhD, Joe Noormets MSc, Tiiu Olm PhD, Boris Bazanov, Indrek Rannama MSc, Meeli Roosalu PhD, Marko Udras.
Kursuse hind 185 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Soodushind 100.- Soodushinnaga registreerumine toimub Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel: http://http://www.sport.ee/event/250/uldained_ekr_4 Soodushinnaga kohtade arv on piiratud. Kohad täidetakse registreerumise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala kutsekomisjoni esimees. Nõusolek soovitamiseks võib olla suuline. Soovitaja nimi tuleb deklareerida vastavas lahtris registreerimislehel. Kui kontrollimise käigus selgub, et soovitaja ei ole oma soovitusest teadlik on koolitusel osaleja kohustatud tasuma täishinna.
Minimaalne osalejate arv 35
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 04.04.2019
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 05.04.2019    14:00-19:00   Räägu 49 217
 06.04.2019    10:00-19:00   Räägu 49 217
 07.04.2019    10:00-19:00   Räägu 49 217
 26.04.2019    14:00-19:00   Räägu 49 217
 27.04.2019    10:00-19:00   Räägu 49 217
 28.04.2019    10:00-17:15   Räägu 49 217