Sugupuude uurimine ("Vanemaealiste arendamisega tegeleva spetsialisti ettevalmistus" koolituse moodul)
Kursuse kood AYC0233/4
Toimumise aeg 04.04.2018 - 05.04.2018
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, IV korrus, auditoorium T-412
https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak
Sihtgrupp Spetsialistid, kes tegelevad Eestis vanemaealiste arendamisega (maakondade ja KOVide töötajad, sotsiaal- ja hoolekande töötajad, kultuurikorraldajad, tervishoiutöötajad, ministeeriumide ja riigiasutuste töötajad jt).
Eesmärk Tutvuda geneoloogia kui uurimisvaldkonnaga ning omandada teadmisi sugulussuhetest, nende tähtsusest ja tähendusest meie argikultuuris. Harjutada erinevate allikate andmebaaside abil sugupuu koostamist.
Sisu Suguvõsa uurimine kui tähtis ja tähendusterohke põlvkondade vahelise sidususe ja identiteedi looja.
Geneoloogia. Mõiste ja sisu. Sugulussuhete sõnavara.
Sugupuu, suguvõsa, sugulased eesti kultuuris.
Andmebaasid, arhiivid ja muud allikad
Perepärimus
Õpiväljundid Tunneb geneoloogia mõistet ja uurimisvaldkonda ning teab, kuidas erinevate allikate andmebaase kasutades sugupuud koostada.
Eeldused puuduvad
Lõpetamistingimused Suguvõsa uurimine on tähtis ja tähendusterohke põlvkondade vahelise sidususe ja identiteedi loojana. Loengutes käsitleme geneoloogiat kui uurimisvaldkonda; sugulussuhteid, nende tähtsust ja tähendust meie argikultuuris, samuti teeme praktilist tööd erinevate allikate andmebaaside jms ja harjutame sugupuu koostamist. Lõpetamistingimusteks on osalemine auditoorses töös ning Iseseisvate tööde nõuetekohane täitmine.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid.
Koolitaja kompetentsus Kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.
Maht 22 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 6)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Marju Kõivupuu
Kursuse hind 246 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilianr@tlu.ee