Tooteprototüüpide 3d mudelite loomine ja tootejooniste tootmiseks ettevalmistamine programmiga SolidEdge
Kursuse kood HKC0114/1
Toimumise aeg 04.09.2020 - 27.11.2020
Toimumise koht Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž
Sihtgrupp Väikeettevõtjad, kes vajavad oma töös 3D prototüüpimist või tootejooniste loomist.
Eesmärk mõista 3d mudelite olemust ja konstrueerimise võimalusi; kujundada teadmised ja oskused, mis võimaldavad iseseisvalt otsustada CAD/CAM vahendite valiku ja kasutamise üle.
Sisu SolidEdge erinevused teistest CAD vahenditest. CAM tööpõhimõtted; detailide modelleerimine; koostul põhinev modelleerimine; koostud ja detailide vahelised sidemed/ühendused; koostumooduli optimaalne kasutamine; visualiseerimine; mudelitest jooniste loomine; jooniste vormistamine; renderdamine.
Õpiväljundid koostab detailide tööjooniseid SolidEdge keskkonnas; koostab lihtsamaid 3D mudeleid ning luua detailidevahelisi sidemeid; tunneb skeemide valmistamise võimalusi ja oskab koostada lihtsamaid skeeme.
Eeldused arvuti kasutamise põhioskused
Lõpetamistingimused Loeng, praktiline töö arvutiklassis iseseisvate harjutustega õppeperioodil. Arvestuseks vajalik vähemalt kahe koolitaja poolt etteantud juhtnööride alusel tehtud töö sooritamine.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos Solid Edge programmida) ning e-õpikeskkond.
Koolitaja kompetentsus IKT- alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 1.5 EAP (kontaktõpe 40 tundi, praktika 6)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Heiko Kull
Kursuse hind tasuta
Minimaalne osalejate arv 15
Korraldaja Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 28.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 04.09.2020    13:00-17:30   Heiko Kull  
 18.09.2020    13:00-17:30   Heiko Kull  
 02.10.2020    13:00-17:30   Heiko Kull  
 16.10.2020    13:00-17:30   Heiko Kull  
 30.10.2020    13:00-17:30   Heiko Kull  
 13.11.2020    13:00-17:30   Heiko Kull  
 27.11.2020    13:00-17:00   Heiko Kull  
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp