HKC0114/1 - Tooteprototüüpide 3d mudelite loomine ja tootejooniste tootmiseks ettevalmistamine programmiga SolidEdge

Grupp komplekteeritud!
Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

04.09.2020 - 27.11.2020

Registreerimise tähtaeg

26.08.2020

Toimumise koht

Lihula mnt 12, Haapsalu, 90507, Haapsalu kolledž

Maht

46 akadeemilist tundi (kontaktõpe 46 tundi)

Sihtgrupp

Väikeettevõtjad, kes vajavad oma töös 3D prototüüpimist või tootejooniste loomist.

Eesmärk

mõista 3d mudelite olemust ja konstrueerimise võimalusi; kujundada teadmised ja oskused, mis võimaldavad iseseisvalt otsustada CAD/CAM vahendite valiku ja kasutamise üle.

Sisu

SolidEdge erinevused teistest CAD vahenditest. CAM tööpõhimõtted; detailide modelleerimine; koostul põhinev modelleerimine; koostud ja detailide vahelised sidemed/ühendused; koostumooduli optimaalne kasutamine; visualiseerimine; mudelitest jooniste loomine; jooniste vormistamine; renderdamine.

Õpiväljundid

koostab detailide tööjooniseid SolidEdge keskkonnas; koostab lihtsamaid 3D mudeleid ning luua detailidevahelisi sidemeid; tunneb skeemide valmistamise võimalusi ja oskab koostada lihtsamaid skeeme.

Eeldused

arvuti kasutamise põhioskused

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid (arvutiklass koos Solid Edge programmida) ning e-õpikeskkond.

koolitaja kompetentsus

IKT- alane kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat.

Lõpetamistingimused

Loeng, praktiline töö arvutiklassis iseseisvate harjutustega õppeperioodil. Arvestuseks vajalik vähemalt kahe koolitaja poolt etteantud juhtnööride alusel tehtud töö sooritamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Heiko Kull

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
04.09.2020 13:00-17:30 Heiko Kull
18.09.2020 13:00-17:30 Heiko Kull
02.10.2020 13:00-17:30 Heiko Kull
16.10.2020 13:00-17:30 Heiko Kull
30.10.2020 13:00-17:30 Heiko Kull
13.11.2020 13:00-17:30 Heiko Kull
27.11.2020 13:00-17:00 Heiko Kull