Noorsootöö alused ("Noorsootöö alused" koolituse moodul)
Kursuse kood HRC0214/2
Toimumise aeg 26.08.2020 - 24.01.2021
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Narva mnt 25
Sihtgrupp noortega tegelevad spetsialistid, noorsootöötajad
Eesmärk saada ülevaade noorsootöö olemusest ja käsitlustest, peamistest mõistetest, ajaloost ja arengust; tutvuda noorsootöö teoreetiliste aluste, põhimõtete ja väärtustega; toimealade, rollide ja väljunditega, noorsootöö rolliga kasvatus- ja kogukonnatöös, väärtuskasvatuses; saada ülevaade noorsootööst kui interdistsiplinaarsest valdkonnast ja õppida looma seoseid teiste valdkondadega.
Sisu Nooruse ja noorsootöö käsitused. Noorsootöö teoreetilised lähtekohad, mudelid ja rollid. Noorsootöö mõiste ja tähendus. Noorsootöö ajalooline kujunemine. Põhimõisted, põhimõtted ja väärtused noorsootöös. Noorsootöötaja pädevused ja kutse-eetika. Noorsootöö toimealad, tegevussuunad ja rollid. Kasvatus ja väärtuskasvatus noorsootöös. Ettevõtlikkus noorsootöös. Mitteformaalne õppimine noorsootöös. Interdistsiplinaarsus. Noorte osalus ja kaasamine.
Õpiväljundid mõistab noorsootöö olemust ning eesmärke ja noorsootöötaja rolli selle elluviimisel; tunneb noorsootöö ajalugu, arengut, teoreetilisi aluseid ja mudeleid;
mõistab noorsootööd kui vahendit kasvatus- ja kogukonnatöös, tähtsustades mitteformaalset õppimist; orienteerub noorsootöö põhimõtetes, väärtustest, toimealades ja väljundites.
Eeldused karjääri ja tööhõive teemadel nõustamisega tegelevad spetsialistid, noorsootöötajad
Lõpetamistingimused Loengud. Iseseisva tööna essee koostamine, artiklite läbitöötamine ja aktiivne osalemine seminaridel ning rühmatöödes. Osalemine õppekäikudel.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat.
Maht 6 EAP (kontaktõpe 60 tundi, iseseisevõpe 96)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Lianne teder, MA; Tanja Dibou, PhD
Kursuse hind 240 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 1
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.08.2020
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 26.08.2020    16:15-19:45   Lianne Teder  
 27.08.2020    16:15-19:45   Tanja Dibou  
 22.09.2020    15:30-19:45   Lianne Teder  
 19.10.2020    12:15-13:45   Lianne Teder  
 20.10.2020    10:15-13:45   Tanja Dibou M-439
 24.11.2020    10:15-13:45   Lianne Teder  
 25.11.2020    14:15-17:45   Ilona-Evelyn Rannala  
 04.01.2021    10:15-13:45   Ilona-Evelyn Rannala M-439
 07.01.2021    10:15-11:45 Eksam Lianne Teder M-439
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp