LTC0070/2 - Tantsu- ja liikumisteraapia alused

Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase (soovitav tervise, psühholoogia, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika alal), soov kogemuslikult uurida tantsu- ja liikumisteraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda inglisekeelset erialakirjandust ning valmidus eneseteraapiaks.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

07.09.2017 - 05.05.2018

Registreerimise tähtaeg

06.09.2017

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

624 akadeemilist tundi (kontaktõpe 160 tundi, iseseisevõpe 464 tundi)

Sihtgrupp

spetsialistid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumisteraapia tehnikate rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid tantsu- ja liikumisteraapia magistriõppes.

Eesmärk

saada teadlikuks tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, põhialustest ja tänapäevastest arengutest; kujundada teadmised tantsu- ja liikumisteraapia protsessist ja rakendamise põhimõtetest ning õppida kasutama eesmärgipäraselt tantsu- ja liikumisteraapia meetodeid ja tehnikaid.

Sisu

Ülevaade tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest, erinevatest lähenemistest, rakendamise eesmärkidest ja võimalustest ning peamistest sihtgruppidest. Osaleja on saanud praktilise kogemuse tantsu- ja liikumisteraapia protsessist, meetodite ja tehnikate rakendamisest ning omandanud oskuse iseseisvalt lihtsamaid töövõtteid eesmärgistatult rakendada

Õpiväljundid

- teab tantsu- ja liikumisteraapia kujunemisest ja taustateooriatest;
- teab tantsu ja liikumise teraapilise kasutamise põhimõtteid ja võimalusi ning eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada tantsu ja liikumispõhiseid tehnikaid tervisedenduslikel eesmärkidel;
- omab tantsu ja liikumise teraapilise rakendamise kogemust.

Eeldused

Bakalaureusekraad

õpikeskkond

20 kohaline ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit ning kus on DATA ja pabertahvel

koolitaja kompetentsus

Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor (omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates). On läbinud pereteraapia ja kognitiiv-käitumisteraapia algkoolitused. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. On Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht.

Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lepinguline õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.

Lõpetamistingimused

vastavalt moodulile

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Terje Kaldur, MSc; Mari Mägi, MSc; Prof, Eha Rüütel

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, 6391752, madli.toitoja@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
07.09.2017 10:00-13:15 Omakogemuse rühm I (TLT) T. Kaldur Rä49- 317
07.09.2017 14:00-17:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä- 317
08.09.2017 10:00-17:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä- 317
09.09.2017 10:00-17:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä- 317
05.10.2017 10:00-17:15 Omakogemuse rühm I (TLT) T. Kaldur Rä- 317
06.10.2017 10:00-13:15 Kunstid teraapias E. Rüütel Rä- 317
06.10.2017 14:00-17:15 Omakogemuse rühm I (TLT) T. Kaldur Rä49- 317
10.11.2017 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad M.Mägi/ T. Kaldur Rä- 317
11.11.2017 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad M.Mägi/ T. Kaldur Rä- 317
11.11.2017 14:00-17:15 Omakogemuse rühm II (TLT) M.Mägi Rä- 317
08.12.2017 10:00-13:15 Omakogemuse rühm II (TLT) M.Mägi Rä- 317
08.12.2017 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad M.Mägi/ T. Kaldur Rä- 317
09.12.2017 10:00-17:15 Omakogemuse rühm II (TLT) M.Mägi Rä- 317
09.12.2017 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad M.Mägi/ T. Kaldur Rä- 317
05.01.2018 10:00-13:15 Omakogemuse rühm II (TLT) M.Mägi Rä- 317
05.01.2018 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
06.01.2018 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
02.02.2018 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
03.02.2018 10:00-13:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias T. Kaldur Rä- 317
03.02.2018 14:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
02.03.2018 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
02.03.2018 14:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias T. Kaldur Rä- 317
03.03.2018 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
06.04.2018 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
07.04.2018 10:00-13:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
07.04.2018 14:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias T. Kaldur Rä- 317
03.05.2018 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
04.05.2018 10:00-17:15 Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II M.Mägi/ T. Kaldur Rä49- 317
05.05.2018 10:00-17:15 Praktika tantsu- ja liikumisteraapias T. Kaldur Rä49- 317

MOODULID

Kunstid teraapias

Omakogemuse rühm I

Tantsu- ja liikumisteraapia ajalugu ja teooriad

Omakogemuse rühm II

Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad I

Praktika tantsu- ja liikumisteraapias

Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine

Tantsu- ja liikumisteraapia meetodid ja tehnikad II