LTC0284/1 - Liikumismängude ja -harjutuste lõimimine eri ainevaldkondadega esimeses kooliastmes

Osalejate arv on täis!
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

30.01.2020

Registreerimise tähtaeg

27.01.2020

Toimumise koht

Tallinn, Räägu 49

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad, liikumis huviringide juhendajad, laste treeninguid läbiviivad treenerid.

Eesmärk

täiendada teadmiste pagasit esimese kooliastme kehalise kasvatuse ja liikumistundide lõimimisest ning läbiviimisest liikumismängude ja harjutusvaraga.

Sisu

I kooliastme liikumistundide läbiviimiseks mõeldud mänguline harjutusvara. Tunni sissejuhatava osa mängud ja harjutused. Mängu loomine grupis lähtuvalt tunni iseloomust. Eakohased harjutused ja mängud. Eri ainekavade lõimimine liikumistegevuse materjaliga. Mitmesuguste vahendite loov kasutamine mängu tegevuses, harjutuste sooritamisel. Õpetaja roll mängude läbiviimisel.

Õpiväljundid

teab mänge ja harjutusvara, millega täiendada kehalise kasvatuse tundide või treeningute läbiviimist; oskab lõimida eri ainevaldkondi liikumistegevuse teemadega; oskab loovalt luua mängust/harjutusest uue mängu/harjutuse vastavalt tunni teemale; oskab juhendada mängulisi tegevusi, teab vastavaid algtõdesid ja planeerib harjutusvara sobivale vanuseklassile.

Eeldused

teemast huvitatud ja kuulumine sihtrühma.

õpikeskkond

Suur saal, mis toetab praktiliste mänguda läbiviimist

koolitaja kompetentsus

Pille Juus – Haabneeme Kooli õpetaja, kogumiku „Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused“ koostaja ja konsultant; koolituste „Õpetajalt Õpetajale“ ja liikumisõpetajate suvekooli ning sügiskooli korraldaja
Anna Sõõrd - Anna Sõõrd - magistrikraadile vastav kvalifikatsioon kehalise kasvatuse erialal, alates 28.11.2018 meisterõpetaja kutse, tase 8. Täiskasvanute koolitamise kogemus 8 aastat. Kogumiku „Kehaline kasvatus. Mängud ja harjutused“ koostaja ja konsultant; koolituste „Õpetajalt õpetajale“ ja liikumisõpetajate suve- ja sügiskool korraldaja.

Lõpetamistingimused

Aktiivne osalus praktilist laadi lähi õppes, et läbida harjutusvara, mida kasutada laste/noorte kehalise kasvatuse, liikumise või treeningtundides.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Pille Juus ja Anna Sõõrd

Kursuse hind

90 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab kohvipausi ning kerget lõunat, materjale ning TLÜ täiendkoolituse tõendit.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
30.01.2020 10:00-12:00 loeng, praktiline tegevus
30.01.2020 12:00-12:30 Lõunapaus
30.01.2020 12:30-14:30 Loeng, praktiline tegevus
30.01.2020 14:30-14:45 Paus
30.01.2020 14:45-17:00 loeng, praktiline tegevus