Õuesõpe: maa meid toidab, maa meid katab
Kursuse kood RKC0080/1
Toimumise aeg 17.05.2018 - 18.05.2018
Toimumise koht Rakvere, Pikk 40 Rakvere kolledž
Sihtgrupp alushariduse pedagoogid, loodushariduskeskuste pedagoogid, klassiõpetajad
Eesmärk vahendada häid õuesõpetamise kogemusi koolitajatelt ja praktikutelt pedagoogidele, kes saavad neid oma igapäevatöös kasutada
Sisu Õuesõppe rakendamise kogemused alushariduses Šotimaal ja Taanis. Maa õppe- ja kasvatustegevuse sisuna, vahendina, keskkonnana. Aktiivõppe meetodite kasutamine igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses lasteasutuses. Parimate praktikate vahendamine kogemusõppe meetodit rakendades.
Õpiväljundid oskab kasutada erinevaid keskkondi õppe-kasvatustegevuse läbiviimiseks; teab ja oskab kasutada erinevaid võtteid ja meetodeid õuesõppe tegevuste läbiviimisel, mõistab keskkonnahoidliku eluviisi kujundamise vajadust
Eeldused kuulumine sihtrühma, osalemine konverentsil
Lõpetamistingimused konverentsi ettekanded, töötoad, arutelud
Õpikeskkond sise- ja välisruum - Rakvere kolledži saal ja auditooriumid, kirikupark, vallimägi.
Koolitaja kompetentsus erialane haridus ja töökogemus
Maht 20 akadeemilist tundi (kontaktõpe 20 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Lehte Tuuling, Valdur Mikita, Irene Bews, Jane Williams-Siegfredsen
Kursuse hind 35 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 30
Korraldaja Rakvere kolledž, Lehte Tuuling, 53441820, lehte.tuuling@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 14.05.2018