Kuidas õpetada paraspordialasid: erivajadustega treenitavatega tegelemise spetsiifika ja reeglid
Kursuse kood LTC0180/1
Toimumise aeg 22.03.2018
Toimumise koht Astangu 27, Tallinn
Sihtgrupp Treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, füsioterapeudid.
Eesmärk saada ülevaade paraspordiala neljast spordialast: tutvuda reeglite, alast tuleneva spetsiifika ja erisustega võrreldes tavaspordi aladega.
Sisu Ülevaade erivajadusetega inimeste spordist. Paraspordialad detailsemalt: parasõudmine, ratastoolikorvpalli, paraujumine, istevõrkpalli. Iga ala kas proovitakse või vaadeldakse, kuidas erivajadusega inimene ala harrastab.
Õpiväljundid -tunneb paraspordi spetsiifikast lähtuvalt erisusi tavaspordiga;
-teab, milliseid paraspordialasid harrastatakse Eestis;
-tunneb koolitusel käsitletud spordialade reegleid, mis lähtuvad paraspordi spetsiifikas;
-teab paraspordialade klassifitseerimise süsteemi;
-oskab kaasata erivajadustega inimesi oma treeninggruppidesse/tundidesse;
-teab, mida arvestada treenides/juhendades erivajadustega inimesi.
Eeldused Töötamine treeneri, kehalise kasvatuse õpetaja või füsioterapeudina.
Lõpetamistingimused Koolituspäeva käigus külastatakse Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust ja Harku Sõudebaasi. Praktiline tunnivaatlus ja osalejana ise osaledes praktikumis. Koolitus toimub Eesti Paralümpiakomitee koostöös Tallinnas Ülikooli, Eesti Invaspordi Liidu ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega
Õpikeskkond spordiala nõuetele vastav keskkond, mis võimaldab spordiala läbi proovida, seminari läbiviimiseks vajalik 35-kohaline klass.
Koolitaja kompetentsus Lektoriteks on kohalikud treenerid ning kaasatud on ka vastava ala sportlased. Lektorid on paraspordialade spetsialistid, omavad praktilist kogemust ala sptesiifikast lähtuvalt treeneri ja koolitajana
Maht 9 akadeemilist tundi (kontaktõpe 9 tundi)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Lektoriteks on kohalikud treenerid ning kaasatud on ka vastava ala sportlased. Lektorid on paraspordialade spetsialistid, omavad praktilist kogemust ala sptesiifikast lähtuvalt treeneri ja koolitajana
Kursuse hind 60 EUR (osaleja, hind sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipausi ning kerget lõunat. Koolituselt saab TLÜ täiendkoolituse tunnistuse 1 EAP mahus eeldusel, et koolitusel osaletakse täismahus.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, rohi@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 16.03.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 22.03.2018    08:45-09:00 Kogunemine    
 22.03.2018    09:00-10:00 tennis RAM tennises/ sõudmine Harku sõudebaasis    
 22.03.2018    10:30-11:30 sõudmine Harku sõudebaasis/ tennis RAM tennises    
 22.03.2018    12:00-13:00 seminar Astangul    
 22.03.2018    13:00-13:30 Lõuna    
 22.03.2018    13:30-14:30 seminar    
 22.03.2018    14:30-15:30 istevõrkpall    
 22.03.2018    15:30-16:30 ujumine/ korvpall    
 22.03.2018    16:30-17:30 korvpall/ujumine    
 22.03.2018    17:30-18:00 lõpetamine    
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp