Erivajadusega noor Eesti ühiskonnas
Kursuse kood AVC0028/3
Toimumise aeg 30.09.2017 - 02.12.2017
Toimumise koht Tallinna Ülikool, Mare hoone
Sihtgrupp Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes on huvitatud eripedagoogika valdkonnast.
Eesmärk kujundada baasteadmised erivajadustest ning erivajadustega noorte võimalustest Eesti ühiskonnas; kujundada valmisolek ülikoolis eripedagoogika õppimiseks.
Sisu Ülevaade enamesinevatest erivajadustest ja kaasava õppe põhimõtetest. Autismispektrihäired ning suhtlemine autistliku noorega. Kurtus ja vaegkuulmine. Nägemispuue. Liikumispuue. Seminar iseseisvate tööde põhjal. Kokkuvõte kursusest.
Õpiväljundid teab põhilist erivajadustest ning mõistab eripedagoogika erialala; tunneb kaasava õppe põhimõtteid ja omab ülevaadet erivajadustega inimeste võimalustest Eestis.
Eeldused Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kes on huvitatud eripedagoogika valdkonnast.
Lõpetamistingimused 6 lähiõppepäeva, sh filmide vaatamine. Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt viiel õppepäeval. Iseseisva tööna intervjuu tegemine erivajadusega noorega, selle filmimine ja esitamine. Arvestuse (tunnistus ja akadeemiline õiend koos 2 EAP-ga) annavad osalemine vähemalt viies loengus ning õigeaegselt esitatud kodutööd, mis kinnitavad, et loengu materjal on omandatud. Tõendi kursusel osalemise eest annab vähemalt kolmes loengus kohalkäimine ja kõikide kodutööde õigeaegne esitamine.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli auditooriumid
Koolitaja kompetentsus Tallinna Ülikooli õppejõud
Maht 2 EAP (kontaktõpe 24 tundi, iseseisevõpe 28)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Lii Lilleoja MA
Tiiu Tammemäe PhD
Kursuse hind 25 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 8
Korraldaja Avatud akadeemia, Teele Viil, 640 9369, teele.viil@tlu.ee
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 25.09.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 30.09.2017    10:15-13:45 Ülevaade sagedamini esinevatest erivajadustest ja kaasava õppe põhimõtetest Lii Lilleoja M-226
 14.10.2017    10:15-13:45 Autismispektrihäired ning suhtlemine autistliku noorega Lii Lilleoja M-226
 28.10.2017    10:15-13:45 Kurtus ja vaegkuulmine. Tutvumine kurdi noorega Lii Lilleoja M-226
 11.11.2017    10:15-13:45 Nägemispuue. Tutvumine nägemispuudega noorega Tiiu Tammemäe M-226
 25.11.2017    10:15-13:45 Liikumispuue. Tutvumine liikumispuudega noorega Tiiu Tammemäe M-226
 02.12.2017    10:15-13:45 Seminar iseseisvate tööde põhjal. Kokkuvõte kursusest Lii Lilleoja, Tiiu Tammemäe M-226