HKC0224/2 - Õpetamine ja õppimine: ühistöö veebis ja interaktiivsed esitlused ("Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" koolituse moodul)

Toimumise aeg

09.12.2024 - 06.01.2025

Registreerimise tähtaeg

02.12.2024

Toimumise koht

Google Meet

Maht

14 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi, iseseisevõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

Arendada ühistööks ja interaktiivsete esitluste koostamiseks vajalikke oskusi.

Sisu

Ühistöö veebis erinevate programmidega (näiteks Padlet). Interaktiivne esitlus (Nearpod vm)

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab, kuidas kasutada erinevaid programme veebipõhiseks ühistööks ja koostada interaktiivseid esitlusi.

Eeldused

kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös

koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Lõpetamistingimused

Õppija esitab iga mooduli keskel ja järel praktilise töö ja eneserefleksiooni elektroonilises õpimapis. Õppija osaleb teemakohastes aruteludes.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kairi Mustjatse, Margit Ojaots,

Kursuse hind

69 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

1

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
09.12.2024 15:00-17:15 Ühistöö veebis erinevate programmidega (Padlet vm). Margit Ojaots Google Meet
06.01.2025 15:00-17:15 Interaktiivne esitlus (Nearpod vm). Kairi Mustjatse Google Meet