LTC0169/1 - Liikumistunni või treeningu rikastamine laste jooga meetodeid kasutades

Osalemine on kohustuslik mõlemal koolituspäeval.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

07.03.2018 - 21.03.2018

Registreerimise tähtaeg

06.03.2018

Toimumise koht

Räägu 49, Tallinn

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

Liikumisõpetajad, lasteaia kasvatajad, kehalise kasvatuse õpetajad, laste treenerid

Eesmärk

teada saada lastele suunatud jooga tehnikatest ja meetoditest, et rikastada liikumistunde, treeninguid ja toetada arengut.

Sisu

Joogatehnikate erinevused täiskasvanute ja lastele suunatud tundides. Joogatehnikate mõju lapse arengule. Joogatehnikate rakendamine erinevates vanuserühmades
Joogatunni ülesehitus ja tunni aluspõhimõtted. Individuaalsed joogaasendid. Paarisjoogaasendid, grupiasendid. Joogatehnikatele tuginevad liikumismängud
Hingamisharjutused. Keskendumist ja rahunemist soodustavad harjutused

Õpiväljundid

- teab joogatehnikate kasulikkusest lapse kehalise ja vaimse arengu toetajana;
- mõistab joogatunni eesmärke ja põhimõtteid eri vanuserühmades;
- teab, milline on joogatunni struktuur, oskab vastavalt eesmärgile ja joogapõhimõtetele tundi üles ehitada;
- tunneb ja oskab õpetada individuaalseid joogaasendeid ning asendite seeriaid, paarisasendeid ja grupiasendeid, joogatehnikatele tuginevaid liikumismänge
- tunneb ja oskab kasutada hingamisharjutusi liikumistundides, keskendumis- ja rahunemist soodustavaid harjutusi

Eeldused

Eelnev erialane kogemus lastevõimlemise alal.

õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.

koolitaja kompetentsus

Bakalaureuse kraad kasvatusteadustes ja magistrikraad andragoogikas, külalisõppejõud Tallinna Ülikoolis, täiskasvanute koolitajana, joogaõpetaja nii grupi- kui ka eratundides täiskasvanutele, lastele, noortele spordiklubides ja joogastuudiotes; läbitud joogakoolitused: Yoga Level 1 200h Yoga Alliance Certification 2014, It`s Yoga KidsCertification, Itś Yoga Kids Helsinki 2015 (Michelle Wing), Prenatal Yoga 20h 2015 (Temea Milliron), Embodied Yin Yoga 50h 2016 (Satu Tuomela), Hot Yoga 45h 2016 (Silja Siller); osalemine õpitubades või tundides väljaspool Eestit.

Lõpetamistingimused

Koolitus on ülesehitatud põhimõttel, et teooria seostatakse koheselt praktikaga. Iga teema juures saavad osalejad ise erinevaid tehnikaid, asendeid, harjutusi ning mänge kasutada/katsetada, mille tulemusel mõista asendi ja meetodi eesmärki ning kasutamise põhimõtteid, et osalejatel tekiks vahetu praktiline kogemus ning koolitusel omandatut oleks võimalik koheselt praktikasse rakendada. Koolitus tugineb küll teoreetilisele baasile, aga veel olulisem on osalejate enda kogemus õppijana, mis aitab õppeprotsess mõtestada, aga ka ennast õpetajana analüüsida. Kahe koolituspäeva vahel saavad osalejad kodutööna ülesandena valmistada ette joogatund lastele. Teise päeva lõpus peavad osalejad ise ühe tunni osa läbi viima.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Helina Kibar

Kursuse hind

160 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Hind sisaldab mõlemal koolituspäeval kohvipause ning lõunat, koolituse materjale ja koolituse lõpus saadavat TLÜ tunnistust.

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Karin Rohi, 53467581, karin.rohi@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

12

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
07.03.2018 10:00-11:30 Täiskasvanute jooga ja lastejooga erinevused. Praktiline tund.
07.03.2018 11:30-11:45 Kohvipaus
07.03.2018 11:45-13:15 Täiskasvanute jooga ja lastejooga erinevused analüüs. Joogatehnikate mõju laste arengule. Joogatunni põhimõtted ja ülesehitus erinevatele vanusegruppidele. Meetod: loeng ja arutelu.
07.03.2018 13:15-13:45 Lõuna
07.03.2018 13:45-15:15 Individuaalsed joogaasendid ja paarisjoogaasendid. Praktiline töötuba.
07.03.2018 15:15-15:30 Kohvipaus
07.03.2018 15:30-17:00 Joogatehnikatele tuginevad liikumismängud. Praktiline töötuba.
21.03.2018 10:00-11:30 Hingamisharjutused, keskendumist ja rahunemist soodustavad harjutused. Praktiline töötuba
21.03.2018 11:30-11:45 Kohvipaus
21.03.2018 11:45-13:15 Ettevalmistus eksamiks. Eksam: tunni ühe osa läbiviimine
21.03.2018 13:15-13:45 Lõuna
21.03.2018 13:45-15:15 Eksam: tunni ühe osa läbiviimine
21.03.2018 15:15-15:30 Kohvipaus
21.03.2018 15:30-17:00 Eksam jätk. Nõuanded tunni läbiviimiseks ja tagasiside.