DTC0125/19 - Kuidas koostada e-portfooliot õpetaja kutse taotlemiseks?

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

28.03.2024

Registreerimise tähtaeg

27.03.2024

Toimumise koht

veebis

Maht

3 akadeemilist tundi (kontaktõpe 3 tundi)

Sihtgrupp

põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, koolieelse lasteasutuse õpetajad, pedagoogid, lasteaiaõpetajad

Eesmärk

osata luua õpetaja kutse taotlemiseks sobivat e-portfooliot Google Drive näitel.

Sisu

Õpetaja kutse taotlemise protsess. Kellele on suunatud eri taseme õpetaja kutsed (õpetaja 6, õpetaja 7, vanemõpetaja 7 ja meisterõpetaja 8)? Kuidas valida endale sobivat taset? Portfoolio koostamise põhitõed ja parimad võimalused e-portfoolio struktuuri kokku panemiseks Google Drive näitel.

Õpiväljundid

teab, mis on õpetaja kutse ja miks selle taotlemine on oluline; paneb kokku väljundipõhise e-portfoolio; kaardistab enda õpetajatööd kutse taotlemiseks; kasutab Google Drive võimalusi e-portfoolio koostamiseks.

Eeldused

õpetajana või pedagoogina töötamine; arvutikasutamise oskus; Google konto olemasolu.

õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkonnas Zoom.

koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

kontaktõpe veebikeskkonnas, mille käigus tutvutakse e-portfoolio loomise võimalustega

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Kristiina Vaikmets

Kursuse hind

59 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
28.03.2024 14:00-16:30 Kristiina Vaikmets Zoomis