HRC0570/3 - Üliõpilaste grupitöö juhendamine

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

18.03.2024

Registreerimise tähtaeg

15.03.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25, Tallinna Ülikool

Maht

6 akadeemilist tundi (kontaktõpe 6 tundi)

Sihtgrupp

Eesti kõrgkoolide lõputööde juhendajad, kes vajavad grupiprotsesside teemal koolitust.

Eesmärk

mõista õppegrupis toimuvaid protsesse ja arengufaase, õppejõu/juhendaja rolli eri faasides ja olla valmis grupis õppimist toetama.

Sisu

Grupi häälestamine õppimiseks; koostöine ja koosõppimine; grupiprotsessid, rollid ja arengufaasid õppegrupis; motivatsioon ja panustamine õppegrupis; enesejuhitavuse ja refleksiooni toetamine grupis.

Õpiväljundid

teab grupis õppimise eripära ja toetamise võimalusi; teab grupiprotsesse ja arengufaase, enda võimalusi eri faasides; teeb valikuid õppegrupis õppijate enesejuhitavuse tõstmiseks ja motivatsiooni toetamiseks.

Eeldused

Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna

õpikeskkond

Tänapäevased õpperuumid koos vajaliku esitlustehnikaga

koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad ja varasem koolitamise kogemus

Lõpetamistingimused

Aktiivne osalemine lühiloengutes, aruteludes, paaris- ja grupitöödes

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Cynne Põldäär

Kursuse hind

119 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, 55562236, viktoria.bubukin@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

8

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
18.03.2024 10:00-11:30 Cynne Põldäär, Tallinna Ülikool T-412
18.03.2024 11:45-13:15 Cynne Põldäär, Tallinna Ülikool T-412
18.03.2024 14:00-15:30 Cynne Põldäär, Tallinna Ülikool T-412