Treenerite IV taseme spordi üldainete teooriakursus
Kursuse kood TSC0019/8
Toimumise aeg 03.11.2017 - 19.11.2017
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
https://www.google.com/maps/@59.4141906,...
Sihtgrupp Kõikide spordialade treenerid ja juhendajad, kellel ei ole kehakultuurialast eriharidust ja kes on läbinud Abitreeneri (EKR tase 3) spordi üldainete koolituse ja/või omavad Abitreeneri kutsekvalifikatsiooni.
Eesmärk Toetada teoreetiliste üldteadmiste omandamist spordiala IV taseme ( nooremtreeneri) treenerikutse omandamiseks.
Sisu Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul - 8 akadeemilist tundi
Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul - 16 akadeemilist tundi
Biomeditsiiniliste ainete moodul - 26 akadeemilist tundi
Õpiväljundid Omab teoreetilisi baasteadmisi treeneri IV taseme eksami sooritamiseks spordi üldainete osas.
Eeldused kuulumine sihtrühma
Lõpetamistingimused aktiivne osalemine õppetegevuses
Õpikeskkond ülikoolilinnak
Koolitaja kompetentsus oma valdkonna ekspert
Maht 4 EAP (kontaktõpe 50 tundi, iseseisevõpe 54)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tõend
Koolitajad Karin Baskin PhD, Kaivo Thomson PhD, Joe Noormets MSc, Tiiu Olm PhD, Boris Bazanov, Indrek Rannama MSc, Meeli Roosalu PhD, Marko Udras
Kursuse hind 185 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Soodushinnaga 100.- koolitusele toimub registreerumine Spordikoolituse ja -Teabe SA kodulehel: http://http://www.sport.ee/event/134/uldained_ekr_4 Soodushinnaga kohtade arv on piiratud. Kohad täidetakse registreerumise järjekorras. Soodushinnaga koolitusele registreerumiseks on vajalik oma spordialaliidu poolne soovitus. Soovitaja võib olla alaliidu juht või spordiala kutsekomisjoni esimees. Nõusolek soovitamiseks võib olla suuline. Soovitaja nimi tuleb deklareerida vastavas lahtris registreerimislehel. Kui kontrollimise käigus selgub, et soovitaja ei ole oma soovitusest teadlik on koolitusel osaleja kohustatud tasuma täishinna.
Minimaalne osalejate arv 35
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Toomas Herde, 5054659, treener@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 28.10.2017
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 03.11.2017    14:00-19:00   Räägu 49 406
 04.11.2017    10:00-19:00   Räägu 49 406
 05.11.2017    10:00-19:00   Räägu 49 406
 17.11.2017    14:00-19:00   Räägu 49 406
 18.11.2017    10:00-19:00   Räägu 49 406
 19.11.2017    10:00-17:15   Räägu 49 406