LTC0393/2 - Kohtupsühholoogia ja -psühhiaatria ekspertiisid ("Õiguspsühholoogia alused" koolituse moodul)

Kursusele registreerimine toimub läbi raamõppekava: LTC0394 - Õiguspsühholoogia alused
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

23.11.2023 - 15.12.2023

Registreerimise tähtaeg

07.08.2023

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 25

Maht

52 akadeemilist tundi (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 36 tundi)

Kokkuvõttev lühikirjeldus

Mikrokraadiprogrammi on oodatud vähemalt bakalaureusekraadiga õppijad, kes soovivad avardada silmaringi psühholoogia teadmiste võimalikest rakendusvõimalustest õigusteaduses.

Sihtgrupp

kriminaalõigussüsteemi spetsialistid (politseiametnikud, piirivalvurid, juristid, advokaadid, prokurörid, kohtunikud jne); sotsiaalvaldkonna spetsialistid (psühholoogid, lastekaitseametnikud, sotsiaaltöötajad jne); õigusteaduste ja psühholoogia üliõpilased

Eesmärk

omandada teadmisi kohtupsühhiaatria- ja psühholoogiaekspertide tööst kohtuekspertiisi kontekstis (mida on eksperdil võimalik ja mida ei ole võimalik tuvastada kohtuekspertiisi raames?) ja psühhiaatrilise sundravi määramise põhimõtetest.

Sisu

Kohtupsühhiaatria- ja psühholoogiaeksperdi tööd reguleeriv seadusandlus. Psühholoogia/psühhiaatria ja juriidika konfliktist: mida otsustab jurist ja mida ekspert?
Mida on mõistlik psühholoogilt ekspertiisi käigus küsida? Mida saab ekspert tõenduspõhiselt ekspertiisi käigus tuvastada? Psüühikahäirete käsitlus ekspertiisi kontekstis.
Millal kasutada eksperti, millal asjatundjat? Kliinilise psühholoogi/psühhiaatri ülesanded ja nende erisused ekspertiisi kontekstis. Millal tuleks kindlasti kaasata kliiniline psühholoog?
Milline on hea ekspertiisiakt? Psühhiaatriline sundravi, selle määramise põhimõtted ja suurimad kitsaskohad.

Õpiväljundid

Teab, millele on eksperdil võimalik kohtupsühhiaatrilise/psühholoogilise ekspertiisi raames tõenduspõhiselt vastata; teab, milliseid küsimusi on otstarbekas eksperdile esitada; saab aru psüühikahäirete käsitlusest kohtuekspertiisi kontekstis; teab, mida peaks sisaldama hea ekspertiisiakt; teab psühhiaatrilise sundravi määramise põhimõtteid.


Eeldused

On bakalaureusekraadiga ja tunneb huvi võimaluste vastu rakendada psühholoogia teadmisi õigusteaduses. Oskab inglise keelt vähemalt B2 tasemel, et lugeda erialast teaduskirjandust.

õpikeskkond

Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Täiendavalt õppetegevust toetav virtuaalne sünkroonset suhtlust võimaldav keskkond

koolitaja kompetentsus

Mari-Liis Mägi (MA psühholoogias) Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku kliiniline kohtupsühholoog, riiklikult tunnustatud ekspert kohtupsühholoogia alal. Omab Kliiniline psühholoog 7 ja Kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog 7 kutseid. Ta on
Tartu Ülikooli psühholoogia instituudis vastutav õppejõud magistriõppe aines “Kohtupsühholoogia”. Samuti teostab ta kohtupsühhiaatrilisi- ja kohtupsühholoogilisi kompleksekspertiise ja on koolitanud klinitsiste ja juriste sundravi ja riskihindamise teemadel. Varasemalt on ta muuhulgas töötanud Vanglateenistuses kliinilise psühholoogina.
Tiina Kompus (MSc psühholoogia) Riiklikult tunnustatud ekspert kohtupsühholoogia alal; omab kliiniline psühholoog 7 ja Kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog 7 kutseid.

Lõpetamistingimused

Kursus toimub grupitöö põhimõttel. Loengud, seminarid, juhtumianalüüsid. Aine arvestus kujuneb seminaris toimuva rühmatöö esitluse tulemusena.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Mari-Liis Mägi

Kursuse hind

1536 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

11

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
24.11.2023 09:00-16:15 Kohtupsühholoogia ja -psühhiaatria ekspertiisid Mari-Liis Mägi M-648
15.12.2023 09:00-12:15 Kohtupsühholoogia ja -psühhiaatria ekspertiisid Tiina Kompus T-307
15.12.2023 13:00-16:15 Kohtupsühholoogia ja-psühiaatria ekspertiisid Kristjan Kask T-307