LTC0177/1 - Muusikateraapia alused

Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase ning soov kogemuslikult uurida muusikateraapia rakendamisvõimalusi ja lugeda inglisekeelset erialakirjandust ning valmidus eneseteraapiaks.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

16.02.2018 - 02.11.2018

Registreerimise tähtaeg

18.01.2018

Toimumise koht

Tartu Oskar Lutsu nimelise raamatukogu muusikaosakond, Kompanii 3/5, Tartu

Maht

624 akadeemilist tundi (kontaktõpe 196 tundi, iseseisevõpe 428 tundi)

Sihtgrupp

spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.

Eesmärk

kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, tänapäevastest arengutest ja rakendustest erinevate sihtrühmadega ning saadud omakogemuste baasil õppida kasutama muusikateraapia meetodeid ja tehnikaid, ette valmistada sisseastumiseks kunstiteraapiate magistriõppe muusikateraapia suunale.

Sisu

Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegseed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad.

Õpiväljundid

-teab muusikateraapia kujunemise ajalugu, taustateooriaid, põhimõtteid ja eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada muusikapõhiseid meetodeid ja tehnikaid tervisedenduslikel eesmärkidel;
- omab muusika teraapilise rakendamise kogemust

Eeldused

Bakalaureusekraad ning eelnev inimestega töö kogemus ja muusikalised baasteadmised ja -oskused.

õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit

koolitaja kompetentsus

Malle Luik PhD, on Tallinna Ülikooli muusikateraapia lektor, ta on kaitsnud muusikateaduste doktorikraadi muusikateraapia alal Hamburgi Muusika- ja Teatriülikoolis, eelnevalt omandanud magistrikraadi psühholoogias ja muusikahariduses. Pikaajaline professionaalne kogemus sisaldab tööd muusika- ja psühholoogiaõpetajana, kooli- ja kliinilise psühholoogina ning muusikaterapeudina erinevates institutsioonides. On praktiseeriv registreeritud loovterapeut muusikateraapia suunal (www.kutsekoda.ee) ja esindab Eesti muusikaterapeute Euroopa Muusikateraapia Konföderatsioonis. Omab rahvusvahelist tunnistust neuroloogilise muusikateraapia (NMT) läbiviimiseks.

Lõpetamistingimused

Koolitus sisaldab teemakohaseid loenguid, seminare, rühmatöid ja superviseeritud praktika sooritamist. Tähtsustatakse interaktiivset õpet, õppematerjalide läbitöötamist ja iseseisvat kogemuslikku õppimist.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Professor Eha Rüütel, PhD; Malle Luik, PhD; Kaia Laurik, MSc; Merle Hillep MSc

Kursuse hind

984 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, + 372 5816 0219, madli.toitoja@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

10

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
16.02.2018 11:00-15:30 Kunstid teraapias Eha Rüütel Muusikaosakonna saal, IV korrus
17.02.2018 10:00-15:45 Kunstid teraapias Eha Rüütel Muusikaosakonna saal, IV korrus
15.03.2018 11:00-16:30 Kunstid teraapias Eha Rüütel Muusikaosakonna saal, IV korrus
16.03.2018 10:00-15:45 Kunstid teraapias Eha Rüütel Muusikaosakonna saal, IV korrus
16.03.2018 15:00-18:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
17.03.2018 10:00-15:45 Muusikateraapia omakogemuse rühm I Kaia Laurik Muusikaosakonna saal, IV korrus
26.04.2018 11:00-18:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
27.04.2018 10:00-19:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm I Kaia Laurik Muusikaosakonna saal, IV korrus
28.04.2018 10:00-15:45 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
24.05.2018 11:00-18:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
25.05.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
26.05.2018 10:00-15:45 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
14.06.2018 11:00-18:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
15.06.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II Merle Hillep Muusikaosakonna saal, IV korrus
16.06.2018 10:00-13:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
16.06.2018 14:15-15:45 Praktika muusikateraapias Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
23.08.2018 11:00-18:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
24.08.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II Merle Hillep Muusikaosakonna saal, IV korrus
25.08.2018 10:00-13:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
25.08.2018 14:15-15:45 Praktika muusikateraapias Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
13.09.2018 10:00-18:15 Praktika muusikateraapias Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
14.09.2018 10:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
12.10.2018 10:00-17:15 Praktika muusikateraapias Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
01.11.2018 11:00-18:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus

MOODULID

Kunstid teraapias

Muusikateraapia ajalugu ja teooriad

Muusikateraapia omakogemuse rühm I

Muusikateraapia meetodid ja tehnikad

Muusikateraapia omakogemuse rühm II

Muusikateraapia praktikum

Muusikateraapia protsess ja hindamine