Muusikateraapia alused
Kursuse kood LTC0177/1
Toimumise aeg 16.02.2018 - 02.11.2018
Toimumise koht Tartu Oskar Lutsu nimelise raamatukogu muusikaosakond, Kompanii 3/5, Tartu
Sihtgrupp spetsialistid, kes on huvitatud muusika ja hääle terapeutilisest rakendamisest oma erialal ja/või soovivad jätkata õpinguid muusikateraapia magistriõppes.
Eesmärk kujundada teadmised muusikateraapia rakendamise eesmärkidest, põhimõtetest, protsessist, taustateooriatest, tänapäevastest arengutest ja rakendustest erinevate sihtrühmadega ning saadud omakogemuste baasil õppida kasutama muusikateraapia meetodeid ja tehnikaid, ette valmistada sisseastumiseks kunstiteraapiate magistriõppe muusikateraapia suunale.
Sisu Muusikateraapia rakendamise eesmärgid, põhimõtted, protsessid, taustateooriad, kaasaegseed arengud ja rakendused erinevate sihtrühmadega. Muusikateraapia meetodid ja tehnikad.
Õpiväljundid -teab muusikateraapia kujunemise ajalugu, taustateooriaid, põhimõtteid ja eetilisi nõudeid;
- oskab kasutada muusikapõhiseid meetodeid ja tehnikaid tervisedenduslikel eesmärkidel;
- omab muusika teraapilise rakendamise kogemust
Eeldused Bakalaureusekraad ning eelnev inimestega töö kogemus ja muusikalised baasteadmised ja -oskused.
Lõpetamistingimused Koolitus sisaldab teemakohaseid loenguid, seminare, rühmatöid ja superviseeritud praktika sooritamist. Tähtsustatakse interaktiivset õpet, õppematerjalide läbitöötamist ja iseseisvat kogemuslikku õppimist.
Õpikeskkond 20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab ka rühmatöö õppemeetodit
Koolitaja kompetentsus Malle Luik PhD, on Tallinna Ülikooli muusikateraapia lektor, ta on kaitsnud muusikateaduste doktorikraadi muusikateraapia alal Hamburgi Muusika- ja Teatriülikoolis, eelnevalt omandanud magistrikraadi psühholoogias ja muusikahariduses. Pikaajaline professionaalne kogemus sisaldab tööd muusika- ja psühholoogiaõpetajana, kooli- ja kliinilise psühholoogina ning muusikaterapeudina erinevates institutsioonides. On praktiseeriv registreeritud loovterapeut muusikateraapia suunal (www.kutsekoda.ee) ja esindab Eesti muusikaterapeute Euroopa Muusikateraapia Konföderatsioonis. Omab rahvusvahelist tunnistust neuroloogilise muusikateraapia (NMT) läbiviimiseks.
Maht 24 EAP (kontaktõpe 156 tundi, iseseisevõpe 428, praktika 40)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Professor Eha Rüütel, PhD; Malle Luik, PhD; Kaia Laurik, MSc; Merle Hillep MSc
Kursuse hind 984 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Madli Tõitoja, + 372 5816 0219, madli.toitoja@tlu.ee
Registreerimise tähtaeg 18.01.2018
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.02.2018    11:00-15:30 Kunstid teraapias Eha Rüütel Muusikaosakonna saal, IV korrus
 17.02.2018    10:00-15:45 Kunstid teraapias Eha Rüütel Muusikaosakonna saal, IV korrus
 15.03.2018    11:00-16:30 Kunstid teraapias Eha Rüütel Muusikaosakonna saal, IV korrus
 16.03.2018    10:00-15:45 Kunstid teraapias Eha Rüütel Muusikaosakonna saal, IV korrus
 16.03.2018    15:00-18:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 17.03.2018    10:00-15:45 Muusikateraapia omakogemuse rühm I Kaia Laurik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 26.04.2018    11:00-18:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 27.04.2018    10:00-19:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm I Kaia Laurik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 28.04.2018    10:00-15:45 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 24.05.2018    11:00-18:15 Muusikateraapia ajalugu ja teooriad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 25.05.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 26.05.2018    10:00-15:45 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 14.06.2018    11:00-18:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 15.06.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II Merle Hillep Muusikaosakonna saal, IV korrus
 16.06.2018    10:00-13:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 16.06.2018    14:15-15:45 Praktika muusikateraapias Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 23.08.2018    11:00-18:15 Muusikateraapia meetodid ja tehnikad Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 24.08.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia omakogemuse rühm II Merle Hillep Muusikaosakonna saal, IV korrus
 25.08.2018    10:00-13:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 25.08.2018    14:15-15:45 Praktika muusikateraapias Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 13.09.2018    10:00-18:15 Praktika muusikateraapias Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 14.09.2018    10:00-17:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 12.10.2018    10:00-17:15 Praktika muusikateraapias Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 01.11.2018    11:00-18:15 Muusikateraapia protsess ja hindamine Malle Luik Muusikaosakonna saal, IV korrus
 
MOODULID
Kunstid teraapias
Muusikateraapia ajalugu ja teooriad
Muusikateraapia omakogemuse rühm I
Muusikateraapia meetodid ja tehnikad
Muusikateraapia omakogemuse rühm II
Muusikateraapia praktikum
Muusikateraapia protsess ja hindamine