YKC0086/1 - Kohaliku omavalitsuse olemus ja koht valitsemissüsteemis ("Kohalik valitsemine " koolituse moodul)

Toimumise aeg

09.09.2022 - 24.10.2022

Toimumise koht

Kindlus Kool, Rae vald

Maht

78 akadeemilist tundi (kontaktõpe 21 tundi, iseseisevõpe 57 tundi)

Sihtgrupp

kohalike omavalitsuste volikogu liikmed (volikogu juht, komisjonide esimehed, liikmed), vallavanemad ja linnapead, valitsuse liikmed ) ametnikud ja töötajad, allasutuste juhid ja spetsialistid

Eesmärk

omandada teadmisi kohaliku valitsemise süsteemi olemusest ja arengust, üldistest põhimõtetest ja korraldusest; mõista kehtivat õiguskorda ja orienteeruda valdkonna õigussüsteemis; tunda kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikke garantiisid, seoseid autonoomia ja subsidiaarsuse põhimõtetega; aru saada riigi ja kohaliku omavalitsuse toimimise üldistest põhimõtetest; omandada teadmisi kohaliku omavalitsuse üksuste koostööst ja nende liitude praktilisest toimimisest.

Sisu

Kohaliku omavalitsuse olemus, areng ja koht avaliku juhtimise süsteemis koos kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike garantiide ja valdkonna õigusliku reguleerimise alustega. Omavalitsuse autonoomia, subsidiaarsus jt valdkonna olulised põhimõtted. Kohaliku omavalitsuse ja riigi suhted, valdkonna koostöö eri vormid.

Õpiväljundid

Tunneb kohaliku valitsemise süsteemi olemust ja arengut. Omab süsteemseid teadmisi kohaliku valitsemise üldistest põhimõtetest ja korraldusest. Mõistab kehtivat õiguskorda ja orienteerub valdkonna õigussüsteemis; tunneb kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikke garantiisid ja seoseid autonoomia ja subsidiaarsuse põhimõtetega. Saab aru riigi ja kohaliku omavalitsuse toimimise olulistest põhimõtetest ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostööst ja nende liitude praktilisest toimimisest

Eeldused

Vähemalt bakalaureus või rakenduskõrgharidus

õpikeskkond

Õpitugi on Moodle õpikeskkonnas, kontaktõpe toimub klassiruumis, kus on olemas tehniline valmisolek õppeks.

koolitaja kompetentsus

Koolitajad on vähemalt magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega, Eesti kohaliku omavalitsuse tunnustatud spetsialistid.

Lõpetamistingimused

Kontaktõpe toimub lähiõppena, Puudumine õppetööst kooskõlastatult mooduli koolitaja/õppejõuga, kuid mitte rohkem kui 2 akadeemilist tundi mooduli õppepäevadest;
Kohustus esitada koolitaja/õppejõu poolt nõutud kodutööd. Iseseisva töö: loengutes antud kirjanduse ja õigusaktidega tutvumine, valmistusmiseks testiks/vestluseks. Seminariks ettevalmistamine ja memo koostamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Mart Uusjärv, Olivia Taluste

Kursuse hind

tasuta

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, Kalle Sepp, 6409382, kalle.sepp@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

15

AJAKAVA

aeg teema koolitaja + asutus ruum
09.09.2022 10:00-16:15 Kohaliku omavalitsuse olemus ja koht valitsemissüsteemis Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees Kindluse Kool
23.09.2022 10:00-16:15 Kohaliku omavalitsuse olemus ja koht valitsemissüsteemis Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees, Mart Uusjärv, Olivia Taluste Kindluse Kool
14.10.2022 10:00-17:00 Kohaliku omavalitsuse olemus ja koht valitsemissüsteemis Sulev Lääne Kindluse Kool