Liikumistunni või treeningu rikastamine laste jooga meetodeid kasutades
Kursuse kood LTC0169/5
Toimumise aeg 16.04.2019 - 17.04.2019
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp Liikumisõpetajad, lasteaia kasvatajad, kehalise kasvatuse õpetajad, laste treenerid
Eesmärk teada saada lastele suunatud jooga tehnikatest ja meetoditest, et rikastada liikumistunde, treeninguid ja toetada arengut.
Sisu • Joogatehnikate erinevused täiskasvanute ja lastele suunatud tundides;
• Joogatehnikate mõju lapse arengule
• Joogatehnikate rakendamine erinevates vanuserühmades
• Joogatunni ülesehitus ja tunni aluspõhimõtted
• Individuaalsed joogaasendid
• Paarisjoogaasendid, grupiasendid
• Joogatehnikatele tuginevad liikumismängud
• Hingamisharjutused
• Keskendumist ja rahunemist soodustavad harjutused
Õpiväljundid - teab joogatehnikate kasulikkusest lapse kehalise ja vaimse arengu toetajana;
- mõistab joogatunni eesmärke ja põhimõtteid eri vanuserühmades;
- teab, milline on joogatunni struktuur, oskab vastavalt eesmärgile ja joogapõhimõtetele tundi üles ehitada;
- tunneb ja oskab õpetada individuaalseid joogaasendeid ning asendite seeriaid, paarisasendeid ja grupiasendeid, joogatehnikatele tuginevaid liikumismänge
- tunneb ja oskab kasutada hingamisharjutusi liikumistundides, keskendumis- ja rahunemist soodustavaid harjutusi
Eeldused Eelnev erialane kogemus lastevõimlemise alal.
Lõpetamistingimused Koolitus on ülesehitatud põhimõttel, et teooria seostatakse koheselt praktikaga. Iga teema juures saavad osalejad ise erinevaid tehnikaid, asendeid, harjutusi ning mänge kasutada/katsetada, mille tulemusel mõista asendi ja meetodi eesmärki ning kasutamise põhimõtteid, et osalejatel tekiks vahetu praktiline kogemus ning koolitusel omandatut oleks võimalik koheselt praktikasse rakendada. Koolitus tugineb küll teoreetilisele baasile, aga veel olulisem on osalejate enda kogemus õppijana, mis aitab õppeprotsess mõtestada, aga ka ennast õpetajana analüüsida. Kahe koolituspäeva vahel saavad osalejad kodutööna ülesandena valmistada ette joogatund lastele. Teise päeva lõpus peavad osalejad ise ühe tunni osa läbi viima.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi ja praktilist tegevust toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, praktilise tegevuse läbiviimiseks.
Koolitaja kompetentsus Bakalaureuse kraad kasvatusteadustes ja magistrikraad andragoogikas. Ta töötab Tallinna Ülikoolis külalisõppejõuna ja täiskasvanute koolitajana. Varasemalt töötas üle 10 aasta avalikus sektoris ametnikuna. Joogatunde viib Helina Kibar läbi nii grupi- kui eratundidena täiskasvanutele, lastele kui ka noortele erinevates spordiklubides ja joogastuudiotes. Läbitud joogakoolitused: Yoga Level 1 200h Yoga Alliance Certification 2014, It`s Yoga KidsCertification, Itś Yoga Kids Helsinki 2015 (Michelle Wing), Prenatal Yoga 20h 2015 (Temea Milliron), Embodied Yin Yoga 50h 2016 (Satu Tuomela), Hot Yoga 45h 2016 (Silja Siller). Lisaks on Helinal olnud võimalus osaleda õpitubades või tundides väljaspool Eestit.
Maht 1 EAP (kontaktõpe 16 tundi, iseseisevõpe 10)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Helina Kibar
Kursuse hind 180 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
HInd sisaldab kohvipausi ja kerget lõunat, koolituse materjale ning TLÜ täiendkoolituse tunnistus 1 EAP mahus. Tunnistuse saamisel täismahus on eelduseks koolitusel täismahus osalemine.
Minimaalne osalejate arv 10
Korraldaja Loodus- ja terviseteaduste instituut, Siiri Padar, 6391751, siiri.padar@tlu.ee
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Sioidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 16.04.2019    10:00-12:00 Täiskasvanute jooga ja lastejooga erinevused. Praktiline tund.    
 16.04.2019    12:00-12:30 lõunapaus    
 16.04.2019    12:30-14:30 Täiskasvanute jooga ja lastejooga erinevuste analüüs. Joogatehnikate mõju laste arengule. Joogatunni põhimõtted ja ülesehitus erinevatele vanusegruppidele. Meetod: loeng ja arutelu.    
 16.04.2019    14:30-14:45 kohvipaus    
 16.04.2019    14:45-17:00 Individuaalsed joogaasendid ja paarisjoogaasendid. Joogatehnikatele tuginevad liikumismängud. Praktiline töötuba    
 17.04.2019    10:00-12:00 Hingamisharjutused, keskendumist ja rahunemist soodustavad harjutused. Praktiline töötuba    
 17.04.2019    12:00-12:30 Lõunapaus    
 17.04.2019    12:30-14:30 Ettevalmistus arvestuseks. Arvestus: tunni ühe osa läbiviimine    
 17.04.2019    14:30-14:45 Kohvipaus    
 17.04.2019    14:45-17:00 Arvestuse jätk. Nõuanded tunni läbiviimiseks ja tagasiside.    
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp